Tuesday, April 16, 2013

BOSTON - THƯƠNG VỀ EM

Honoring Martin Richard - Boston Marathon Bombing Victim - Photo: CNN

BOSTON - THƯƠNG VỀ EM
    Nguyện cầu và chia sẻ với nạn nhân Boston Marathon's bombing.

Boston
chiều buồn hiu
chiều buồn hiu
em yêu
vừa khóc

Cơn lốc
xoáy qua đây
xoáy qua đây
lung lay
hàng lệ

Vỗ về
tay ôm mặt
tay ôm mặt
hiu hắt
thương nhau

Cơn đau
sẽ tan biến
sẽ tan biến
bọt biển
phù vân

Sacramento, CA
April 15th, 2013.