Friday, April 12, 2013

NGƯỚC MẶT VÔ THƯỜNG

Chợt Nghe Lớp Sóng - Tranh Xuân Thi
NGƯỚC MẶT VÔ THƯỜNG
   Thân tặng hai chị Lai Hồng và Tuyết Đào

Chị ngước mặt lên không
Bồng bềnh mây và tóc
Hú vang đỉnh cô phong
Hư không cơn gió lốc

Và mặt trời vừa mọc
Vũ trụ đang véo von
Hoa cỏ đá nước non
Muôn trùng hoà nhịp thở

Thiên nhiên đẹp muôn thuở
Ngước mặt đón thinh không
Còn mất ở trong lòng
Chân nguyên tình ta đó

Ai biết ta thấu rõ
Cõi vắng rộng thênh thang
Sợi nắng quái vừa loang
Vô thường toang sương lạnh

Mưa lâu rồi cũng tạnh
Cõi đời là tinh anh
Mai Hồng vẫn màu xanh
Kim Đào vàng hội cũ.

Sacramento, CA. Spring 2013.

No comments:

Post a Comment