Tuesday, August 5, 2014

BẤT CHỢT


Reflection - Photo: BXK
BẤT CHỢT

Giữa không gian vắng lặng
Ta làm gì ở đây
Đời trầm luân bể khổ
Vui chi ánh sao gầy

UCLA, California. August, 2014.

No comments:

Post a Comment