Tuesday, February 16, 2016

TỰ SOI ĐƯỜNG

Thả diều cùng hai con! Photo BXK
TỰ SOI ĐƯỜNG

Đèn máy bay chớp nhá
Đâu phải để dẫn đường
Chỉ người thấy mà thương
Tránh dùm không bị nạn 

Ôi cuộc đời hữu hạn
Tự làm sáng tâm ta 
Vượt thoáng những tầm xa
Trong ngần tâm vô trụ!

No comments:

Post a Comment