Wednesday, June 22, 2016

Mother’s Shore - An Awakening / Bến Mẹ

Nhớ Mẹ quá ! Posting an old poem!

Mother’s Shore - An Awakening

Through many years of searching and learning
Many great teachers
Far and near
Only I had not seen,
In our own home:
My mother
patiently
smiles


Bến Mẹ
bao nhiêu năm tầm sư học đạo

nhiều vị Thầy tuyệt vời
xa gần
  chỉ khi tôi tìm thấy,
ở ngay trong căn nhà này:
Mẹ tôi
kiên nhẫn
mỉm cười.

No comments:

Post a Comment