Thursday, August 2, 2018

LÒNG NGHIÊNG

Nhìn về phía bên kia - Ảnh: BXK

LÒNG NGHIÊNG

Ngồi đây hít thở tự do
Nghe hồn lữ khách buồn so nhớ nhà
Quê hương khuất bóng gần xa...!

Bạch X. Phẻ
Thơ Lụt Bát Ba Câu