Friday, August 10, 2018

VÙNG VỊNH CÓ GÌ LẠ?

Vô gia cư và Rác - Berryessa Rd and N-680 exit - Photo: BXK
This writing hopes to bring awareness on homelessness and health safety for the urban, especially in San Jose.  Chứng kiến cảnh tượng Vô gia cư (homeless) ở vùng vịnh, viết như là tiếng kêu gọi chính quyền cải tiến trong sự việc này, ở Vùng vịnh nói riêng và những thành phố lớn ở Hoa Kỳ nói chung.

VÙNG VỊNH CÓ GÌ LẠ?

Về vùng vịnh thăm em
Chưa bao giờ buồn thế
Biết bao điều muốn kể
Rác rưởi khá nhiều nơi

Người không nhà tả tơi
Lang thang từng bước nhỏ
Giữa đêm thanh trăng tỏ
Người và thú có* nhau 

Giữa nỗi niềm buồn đau
Giàu và nghèo xa cách
Buồn thay những chính sách
Người giàu càng giàu thêm

Lang thang trong cõi đêm
Mới thấy mình tay trắng 
Đời giàu nghèo cay đắng
Ai quên đời ngủ say?

Bạch Xuân Phẻ
('Người và thú gần/có/nương nhau')


No comments:

Post a Comment