Saturday, August 3, 2019

Mắt Em - Dải Ngân Hà

Photo: https://phys.org/news/2017-07-evidence-impacts-milky-galaxy.html

Mắt Em - Dải Ngân Hà

Nhìn em gần mà xa
Nhìn em xa mà gần
Bao nhiêu niềm ái ân
Tựa tơ trời bãng lãng!

Có những đêm lãng mạn
Trăng sao hạt sương treo
Âm dương vui đôi nẻo
Lửa tắt bàn tay thanh 

Đôi mắt em long lanh
Nhịp tim chầm chậm lại
Nhìn nhau ta tự tại
Dãi ngân hà trong veo!


Bạch X. Phẻ