Thursday, August 20, 2020

Kết Quả Thi của GĐPT tại Hoa Kỳ đợt 1 trong mùa Dịch Covid-19

Top Award for Art:   
Ryan Luu, Thiếu Nam GĐPT Thiền Tôn

This oil pastel portrait shown above represents that despite the dark times during this pandemic, I will shine bright and stay positive. Artist: Ryan Luu, Thiếu Nam GĐPT Thiền Tôn. 


This drawing shown above shown shows that in my mind, I have mixed feelings during a time like this due to the uncertainty that lies ahead in the future and the Iron Man Helmet represents my determination to save lives by staying at home. It also represents to help others, like a hero would. Artist: Ryan Luu, Thiếu Nam ĐPT Thiền Tôn. 


Lời bình của hoạ sỹ Dạ Thảo:
1. Ý tưởng hay khi vẻ ra được những rối ren trong đầu qua phương pháp về chi tiết những patterns phức tạp, chi tiết và vẻ rất kỷ.  
Kế hợp được màu sắc và trắng đen làm nổi bật lên điểm nhấn chính của nội dung đề tài. 

2. Bài thơ viết ý tưởng hay và hiện thực. Đọc thơ diễn tả cảm xúc tốt và có hồn.

Top Award for Poetry - Huynh Thuy An Alexandra, GDPT Kim Quang

Things I Hear Outside of My Window

I.
Her frayed screaming
unleashed in hopes of scaring away all reason
-able blame
for some deadbeat who thinks of no one
but himself
I want to believe her, while
he pieces together defense
with expired self-pity
says all I ever do

a child begins to cry
and a car door settles the feud


II.
Cats are wailing
and it is dark out
Maybe they are lonely
or frightened
or children

III.
Withdrawal while
his friends (and I) bear witness
to his testimony
If I don’t do it, I’m gonna die
Let me
die
let
go    get out
He is angry but won’t
let on that it is at himself
I can tell by the circular sound of
his shouting, I can tell
Guilt is a boomerang

IV.
I’m here for a good time
not a long time
Three kids don’t mean nothing
My kids are my number one priority
You don’t know the sacrifices
uttered by the same womanV.
The same couple at it again
except this time it’s 7 am
I can almost hear the duct tape
of their relationship
giving out
a fibrous gasp
through my window’s mesh screen
until they say enough
one of us should leave
and then I realize
neither of them can
VI.
an unbearable silence
as a reminder of every conversation
I was never meant to hear
I have to wonder if this suffering
has been magnified by quarantine
wherein every relation
becomes a mirror to our sins
or is just that I never took the time to
notice
how privileged I have been
because home for me
always meant safe
while my neighbors’ family portraits
were held together by safety pins
I couldn’t help but listen
I could not help but
try to capture their afflictions
on paper, and rewrite the endings
as if I could will goodness into existence
I couldn’t help it;
I want to help them
and I will do it
in the only way I know how

Giải thưởng hay nhất cho hạng mục Thơ ca - Kết Quả Thi của GĐPT tại Hoa Kỳ đợt 1 trong mùa Dịch Covid-19


Đây là giải thưởng của Đoàn sinh ngành Thiếu, Nguyên An - Huỳnh Thuỵ An Alexandra, GĐPT Kim Quang


Những điều tôi nghe thấy bên ngoài cửa sổ


I

Cô ấy la hét

tung ra với hy vọng của sự sợ hãi

xua đuổi mọi lý do

-có thể đổ lỗi

cho một số kẻ chết chóc không nghĩ 

đến ai

ngoài chính mình


Tôi muốn tin cô ấy, trong khi

anh ấy hợp tác phòng thủ với nhau

với sự tự thương hại đã hết hạn

nói tất cả những gì tôi từng làm


một đứa trẻ bắt đầu khóc

và một cánh cửa xe hơi giải quyết 

mối thùII.

Mèo đang khóc

và trời tối tăm

Có lẽ họ đang 

đơn độc

hoặc sợ hãi

hoặc con nít


III.

Giảm dần đi trong khi

bạn bè của anh ấy (và tôi)

làm chứng

với lời bộc bạch của anh ấy

Nếu tao không làm điều đó, tao sẽ 

chết

Để tao

chết

để cho tao

đi ra ngoài

Anh ấy tức giận nhưng sẽ không

hãy để nó là ở chính anh ta

Tôi có thể biết bằng âm thanh tròn của

tiếng hét của anh ấy, tôi có thể nói

Tội lỗi là cái dao cong boomerang *

(tính cách luân chuyển, quay lại hậu quả tiêu cực)


IV.

Tao ở đây trong khoảng thời gian vui vẻ

không lâu đâu

Ba đứa trẻ không có nghĩa là không có gì

Con Tao là ưu tiên số một

Mày không biết gì về những hy sinh

lại được thốt ra bởi cùng một người phụ nữV

Một cặp đôi lại cãi vả

lần nữa

nhưng lúc này là 7 giờ 

sáng

Tôi gần như có thể nghe thấy băng keo

mối quan hệ của họ

cho ra

một tiếng thở dài hổn hển

qua màn hình lưới của cửa sổ của tôi

cho đến khi họ nói vừa đủ

một người trong hai chúng ta nên bỏ đi

và sau đó tôi nhận ra

không ai trong số họ có thể


VI.

một sự im lặng không thể chịu đựng được

như một lời nhắc nhở về mọi cuộc trò chuyện

Tôi không bao giờ có ý định nghe

Tôi phải tự hỏi liệu nỗi khổ niềm đau này

đã được phóng đại bằng cách kiểm dịch

trong đó mọi mối quan hệ

trở thành tấm gương phản chiếu tội lỗi của chính chúng ta

hoặc chỉ là tôi không bao giờ 

dành thời gian

để ý

tôi đã nhận chân sự đặc ân của chính mình

Bởi vì với tôi, căn nhà

luôn luôn có nghĩa là an toàn

trong khi chân dung gia đình hàng xóm của tôi

được giữ với nhau bằng các chốt an toàn

Tôi không thể không nghe

Tôi không thể không giúp, chỉ

cố gắng nắm bắt những phiền não của họ

trên giấy, và viết lại những đoạn kết

như thể tôi có thể đem lại sự tốt lành trong hiện hữu

Tôi không thể giúp được;

Tôi muốn giúp họ lắm

và tôi sẽ làm điều đó

theo cách duy nhất mà tôi biết


Htr. Tâm Thường Định lược dịch
*Một miếng gỗ cong phẳng có thể ném để nó quay trở lại người ném,
theo truyền thống thổ dân Úc sử dụng làm vũ khí săn bắn.