Wednesday, May 4, 2022

Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt 04.05.22

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý pháp hữu,
Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt. Đồng thời kính nhờ quý vị chuyển tiếp/chia sẻ cho đạo tràng hay thân hữu của mình.

Để Pháp Phật được lan truyền rộng như vết dầu loang, kính mong quý vị "Like" hai trang nhà này, chia sẻ cùng đạo tràng của mình, bạn bè hoặc người thân để FB tính logarithm chuyển tải Giáo lý Phật Đà một cách hiệu quả hơn.
https://www.facebook.com/hoangphap21
https://www.facebook.com/thuvienphatviet

Chúng con/chúng em xin dự định sẽ chia sẻ những bài khi thời gian cho phép, nếu không muốn nhận email này, thì cho chúng con/em hay để lấy ra khỏi email listing hoặc muốn thêm ai thì cũng xin cho hay.

Khi chia sẻ trên các trang nhà khác, xin hãy ghi nguồn xuất phát từ 2 trang nhà HĐHP và Phật Việt.

Từ trang nhà HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP

1. Vĩnh Hảo: Quán niệm mùa Phật đản
https://hoangphap.org/vinh-hao-quan-niem-mua-phat-dan/

2. Thích Nhuận Châu: Phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật
https://hoangphap.org/thich-nhuan-chau-phuoc-lac-thay-su-xuat-hien-cua-chu-phat/

3. HT Thích Thái Hòa: Bụi đời trong mắt tôi
https://hoangphap.org/ht-thich-thai-hoa-bui-doi-trong-mat-toi/

4. Thích Nữ Tịnh Quang: Huyền thoại đản sanh
https://hoangphap.org/thich-nu-tinh-quang-huyen-thoai-dan-sanh/

5. Huyền Lam: Ngày Phật sinh – Khẽ gọi tên Thầy
https://hoangphap.org/huyen-lam-ngay-phat-sinh-khe-goi-ten-thay/

6. GHPGVNTN Hoa Kỳ: Thông Bạch Phật Đản Phật lịch 2566 – 2022
https://hoangphap.org/ghpgvntn-hoa-ky-thong-bach-phat-dan-phat-lich-2566-2022/

7. GHPGVNTNHN tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan: Thông bạch Phật đản 2646
https://hoangphap.org/ghpgvntnhn-tai-uc-dai-loi-tan-tay-lan-thong-bach-phat-dan-2646/

8. HT Thích Như Điển: Pháp thoại nhân lễ Phật Đản Sanh lần thứ 2646, Phật lịch 2566
https://hoangphap.org/ht-thich-nhu-dien-phap-thoai-nhan-le-phat-dan-sanh-lan-thu-2646-phat-lich-2566/

9. Hội Đồng Hoằng Pháp: Thành kính tưởng niệm Trưởng Lão HT Thích Lương Phương
https://hoangphap.org/hoi-dong-hoang-phap-thanh-kinh-tuong-niem-truong-lao-ht-thich-luong-phuong/

10. Huỳnh Kim Quang dịch: Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật
https://hoangphap.org/huynh-kim-quang-dich-cau-chuyen-ve-cuoc-doi-duc-phat/


Từ trang nhà Thư Viện Phật Việt

1. Kỷ yếu tưởng niệm Hòa thượng Thích Giác Nhiên – Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
https://thuvienphatviet.com/ky-yeu-tuong-niem-hoa-thuong-thich-giac-nhien-de-nhi-tang-thong-ghpgvntn/

2. Nguyệt san Chánh Pháp số 126 | tháng 05.2022
https://thuvienphatviet.com/nguyet-san-chanh-phap-so-126-thang-05-2022/

3. Minh Đức Triều Tâm Ảnh: Đại Bồ-tát đản sinh
https://thuvienphatviet.com/minh-duc-trieu-tam-anh-dai-bo-tat-dan-sinh/

4. Thích Tâm Nhãn: Ví dụ về con kiến
https://thuvienphatviet.com/thich-tam-nhan-vi-du-ve-con-kien/

5. Lam Khê: Âm vang mùa hạ
https://thuvienphatviet.com/lam-khe-am-vang-mua-ha/

6. Huỳnh Kim Quang: Cỡi Tâm vào cõi lời
https://thuvienphatviet.com/huynh-kim-quang-coi-tam-vao-coi-loi/

7. Viên Linh: Báo chí Miền Nam trước 1975: “Giữ Thơm Quê Mẹ” của Nhất Hạnh
https://thuvienphatviet.com/vien-linh-bao-chi-mien-nam-truoc-1975-giu-thom-que-me-cua-nhat-hanh/

8. Thích Thiện Siêu: Cương Yếu Giới Luật | Phần 3
https://thuvienphatviet.com/thich-thien-sieu-cuong-yeu-gioi-luat-phan-3/

9. Minh Hải: Truyền bá đạo Phật cho giới trẻ: Chúng ta chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng và sáng tạo(!?)
https://thuvienphatviet.com/minh-hai-truyen-ba-dao-phat-cho-gioi-tre-chung-ta-chi-bi-gioi-han-boi-tri-tuong-tuong-va-sang-tao/

10. Thị Nghĩa Trần Trung Đạo: Nếp sống Gia Đình Phật Tử
https://thuvienphatviet.com/thi-nghia-tran-trung-dao-nep-song-gia-dinh-phat-tu/

Từ trang nhà Lotus Media
1. Nguyễn Hữu Huấn: Dr. Rupert Neudeck, người đã cứu 11.300 người Việt trên biển Đông
https://www.bodhimedia.org/nguyen-huu-huan-dr-rupert-neudeck-nguoi-da-cuu-11-300-nguoi-viet-tren-bien-dong/

2. Thích Thanh Thắng: Môn sử và Sử luận
https://www.bodhimedia.org/thich-thanh-thang-mon-su-va-su-luan/

3. Tâm Quảng Nhuận dịch Việt: 8 lời khuyên của Phật giáo để đối phó với sự tức giận
https://www.bodhimedia.org/tam-quang-nhuan-dich-viet-8-loi-khuyen-cua-phat-giao-de-doi-pho-voi-su-tuc-gian/

4. Nguyên Giác: Thiền Tỉnh Thức với Vô Ngã
https://www.bodhimedia.org/nguyen-giac-thien-tinh-thuc-voi-vo-nga/

5. Thích Thanh Thắng: Đừng mãi tự hào vì sự bất tử trong xiềng xích
https://www.bodhimedia.org/dung-mai-tu-hao-vi-su-bat-tu-trong-xien-xich/

6. GS. Cao Huy Thuần: Làm thế nào để phỏng vấn Đức Phật?
https://www.bodhimedia.org/gs-cao-huy-thuan-lam-the-nao-de-phong-van-duc-phat/

7. Vũ Hoàng Chương: Trả ta sông núi
https://www.bodhimedia.org/vu-hoang-chuong-tra-ta-song-nui/

8. Tuấn Khanh (2014): Chiến Tranh là gì?
https://www.bodhimedia.org/tuan-khanh-2014-chien-tranh-la-gi/

9. Chân Văn Đỗ Quý Toàn: Ngôn ngữ từ ái
https://www.bodhimedia.org/chan-van-do-quy-toan-ngon-ngu-tu-ai/

10. Trần Kiêm Đoàn: Từ Việt Hán đến Ngữ Văn – Nghĩ về một danh xưng hợp lý cho môn học tiếng Việt
https://www.bodhimedia.org/tran-kiem-doan-tu-viet-han-den-ngu-van-nghi-ve-mot-danh-xung-hop-ly-cho-mon-hoc-tieng-viet/

No comments:

Post a Comment