Wednesday, May 11, 2022

Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt 11.05.22

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý pháp hữu,
Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt. Đồng thời kính nhờ quý vị chuyển tiếp/chia sẻ cho đạo tràng hay thân hữu của mình.

Để Pháp Phật được lan truyền rộng như vết dầu loang, kính mong quý vị "Like" hai trang nhà này, chia sẻ cùng đạo tràng của mình, bạn bè hoặc người thân để FB tính logarithm chuyển tải Giáo lý Phật Đà một cách hiệu quả hơn.
https://www.facebook.com/hoangphap21
https://www.facebook.com/thuvienphatviet

Chúng con/chúng em xin dự định sẽ chia sẻ những bài khi thời gian cho phép, nếu không muốn nhận email này, thì cho chúng con/em hay để lấy ra khỏi email listing hoặc muốn thêm ai thì cũng xin cho hay.

Khi chia sẻ trên các trang nhà khác, xin hãy ghi nguồn xuất phát từ 2 trang nhà HĐHP và Phật Việt.

Từ trang nhà HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP
1. GHPGVNTN | Viện Tăng Thống: Tâm thư Phật đản Phật lịch 2566
https://hoangphap.org/ghpgvntn-vien-tang-thong-tam-thu-phat-dan-phat-lich-2566/

2. THÔNG BẠCH: Lễ giới thiệu thành tựu sơ bộ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam

3. https://hoangphap.org/thong-bach-le-gioi-thieu-thanh-tuu-so-bo-cong-trinh-phien-dich-dai-tang-kinh-viet-nam/

4. Hội đồng Tăng Già Bản Thệ: Tâm thư Phật đản PL. 2566
https://hoangphap.org/hoi-dong-tang-gia-ban-the-tam-thu-phat-dan-pl-2566/

5. HĐHP xuất bản: Tư tưởng xã hội trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy của HT Thích Nguyên Siêu

6. HT Thích Thái Hòa: Bảy bước chân đi – Tiêu biểu bảy yếu tố giác ngộ
https://hoangphap.org/ht-thich-thai-hoa-bay-buoc-chan-di-tieu-bieu-bay-yeu-to-giac-ngo/

7. Thích Nhuận Châu dịch Việt: Ý niệm đản sinh của Đức Phật qua kinh Phổ Diệu (Lalitavistara)

https://hoangphap.org/thich-nhuan-chau-y-niem-dan-sinh-cua-duc-phat-qua-kinh-pho-dieu-lalitavistara/

8. Vĩnh Hảo: Hạnh phúc được làm con Phật
https://hoangphap.org/vinh-hao-hanh-phuc-duoc-lam-con-phat/

9. HT Thích Nhất Hạnh: Đêm nguyện cầu
https://hoangphap.org/ht-thich-nhat-hanh-dem-nguyen-cau/

10. Pháp Thường: Sự trở lại của Đức Phật (Buddhas Wiederkehr)
https://hoangphap.org/phap-thuong-su-tro-lai-cua-duc-phat-buddhas-wiederkehr/

11. Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Khái luận về văn học Phật giáo
https://hoangphap.org/tam-huy-huynh-kim-quang-khai-luan-ve-van-hoc-phat-giao/

12. Tâm Định, Bửu Thành và Quảng Pháp: Tình Lam có hẹp bao giờ…

13. Tuệ Sỹ: Tiểu khúc Phật đản | A little song of Vesak
https://hoangphap.org/tue-sy-tieu-khuc-phat-dan-a-little-song-of-vesak/

14. HĐHP ấn hành: Kỷ yếu Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ I
https://hoangphap.org/hdhp-an-hanh-ky-yeu-dai-hoi-hoi-dong-hoang-phap-lan-thu-i/


Từ trang nhà Thư Viện Phật Việt

1. GHPGVNTN | Viện Tăng Thống: Tâm thư Phật đản Phật lịch 2566
https://thuvienphatviet.com/ghpgvntn-vien-tang-thong-tam-thu-phat-dan-phat-lich-2566/

2. (HĐPDTT Lâm thời): THÔNG BẠCH: Lễ giới thiệu thành tựu sơ bộ công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam
https://thuvienphatviet.com/hdpdtt-lam-thoi-thong-bach-le-gioi-thieu-thanh-tuu-so-bo-cong-trinh-phien-dich-dai-tang-kinh-viet-nam/

3. Thích Đồng Thành: Tìm hiểu về lễ tắm Phật
https://thuvienphatviet.com/thich-dong-thanh-tim-hieu-ve-le-tam-phat/

4. Thích Nhuận Châu dịch Việt: Ý niệm đản sinh của Đức Phật qua kinh Phổ Diệu (Lalitavistara)
https://thuvienphatviet.com/thich-nhuan-chau-y-niem-dan-sinh-cua-duc-phat-qua-kinh-pho-dieu-lalitavistara/

5. Hội đồng Tăng Già Bản Thệ: Tâm thư Phật đản PL. 2566
https://thuvienphatviet.com/hoi-dong-tang-gia-ban-the-tam-thu-phat-dan-pl-2566/

6. Ven. Thich Tu-Luc | Compassion Meditation Center: The Mahāyāna Practices for Healing, Reconciliation, and Peace
https://thuvienphatviet.com/ven-thich-tu-luc-compassion-meditation-center-the-mahayana-practices-for-healing-reconciliation-and-peace/

7. Tưởng niệm Hòa thượng Thích Minh Châu (1918-2012)
https://thuvienphatviet.com/tuong-niem-hoa-thuong-thich-minh-chau-1918-2012/

8. Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang (1923-2019)
https://thuvienphatviet.com/tuong-niem-truong-lao-hoa-thuong-thich-tri-quang/

9. Vĩnh Hảo: Cảm ơn Gia đình Phật tử
https://thuvienphatviet.com/vinh-hao-cam-on-gia-dinh-phat-tu/

10. Trang tưởng niệm Huynh trưởng Bạch Hoa Mai: Sen vàng khép cánh dưới bùn đen
https://thuvienphatviet.com/trang-tuong-niem-huynh-truong-bach-hoa-mai-sen-vang-khep-canh-duoi-bun-den/


Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. 
Tâm Thường Định


Tâm Thường Định
               Thư viện Phật Việt
               Bodhi Media
               Phe Bach's Blog
[FB]: Hội Đồng Hoằng Pháp
        Thư viện Phật Việt
        Lotus Media Inc
        Bodhi - 
Bồ Đề Media
Phe Bach Fanpage
A mindful leader is the one who leads inside out with understanding, compassion, and wisdom.

No comments:

Post a Comment