Wednesday, May 18, 2022

Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt 17.05.22

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý pháp hữu,
Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt. Đồng thời kính nhờ quý vị chuyển tiếp/chia sẻ cho đạo tràng hay thân hữu của mình.

Để Pháp Phật được lan truyền rộng như vết dầu loang, kính mong quý vị "Like" hai trang nhà này, chia sẻ cùng đạo tràng của mình, bạn bè hoặc người thân để FB tính logarithm chuyển tải Giáo lý Phật Đà một cách hiệu quả hơn.
https://www.facebook.com/hoangphap21 hoặc giới thiệu trang hoangphap.org
https://www.facebook.com/thuvienphatviet  
hoặc giới thiệu trang thuvienphatviet.com

Chúng con/chúng em xin dự định sẽ chia sẻ những bài khi thời gian cho phép, nếu không muốn nhận email này, thì cho chúng con/em hay để lấy ra khỏi email listing hoặc muốn thêm ai thì cũng xin cho hay.

Khi chia sẻ trên các trang nhà khác, xin hãy ghi nguồn xuất phát từ 2 trang nhà HĐHP và Phật Việt.

Từ trang nhà HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP

1. HT Thích Tuệ Sỹ: Những giá trị phổ quát của Bồ tát hành
https://hoangphap.org/ht-thich-tue-sy-nhu%cc%83ng-gia-tri%cc%a3-pho%cc%89-quat-cu%cc%89a-bo-tat-hanh/

2. Ruwan M. Jayatunge | Pháp Thường dịch: Khái niệm Niết-bàn theo quan điểm tâm lí học
https://hoangphap.org/ruwan-m-jayatunge-phap-thuong-dich-khai-niem-niet-ban-theo-quan-diem-tam-li-hoc/

3. HT Thích Tuệ Sỹ: Dù Phật xuất hiện hay không xuất hiện Pháp tánh vẫn vậy
https://hoangphap.org/ht-thich-tue-sy-du-phat-xuat-hien-hay-khong-xuat-hien-phap-tanh-van-vay/

4. HT Thích Thái Hòa: Đức Phật thị hiện đản sinh
https://hoangphap.org/ht-thich-thai-hoa-duc-phat-thi-hien-dan-sinh/

5. Ban Truyền bá Giáo lý Âu Châu: Khóa tu tập tháng Năm
https://hoangphap.org/ban-truyen-ba-giao-ly-au-chau-khoa-tu-tap-thang-nam/

6. Ban Truyền bá Giáo lý Hoa Kỳ: Khóa tu tập tháng 4, 5, 6
https://hoangphap.org/ban-truyen-ba-giao-ly-au-chau-khoa-tu-tap-thang-4-5/

7. HT Thích Đức Niệm: Lược truyện tiền thân Đức Phật
https://hoangphap.org/ht-thich-duc-niem-luoc-truyen-tien-than-duc-phat/

8. Thích Nữ Tịnh Quang: Ứng dụng Phật pháp trong xã hội hiện đại (Luận án Việt/ Anh)
https://hoangphap.org/thich-nu-tinh-quang-ung-dung-phat-phap-trong-xa-hoi-hien-dai-luan-an-viet-anh/

9. Nguyên Giác: Đức Phật ra đời, như mặt trời chói sáng
https://hoangphap.org/nguyen-giac/

10. Tâm Huy Huỳnh Kim Quang: Từ hiện sinh đến đản sinh
https://hoangphap.org/tam-huy-huynh-kim-quang-tu-hien-sinh-den-dan-sinh/

Từ trang nhà Thư Viện Phật Việt
1. Thích Nhuận Thịnh: Mối liên hệ giữa nền văn học Avadāna và các kinh Đại thừa
https://thuvienphatviet.com/thich-nhuan-thinh-moi-lien-he-giua-nen-van-hoc-avadana-va-cac-kinh-dai-thua/

2. Tâm Quảng Nhuận dịch Việt: Các hình thức luôn thay đổi của Phật giáo
https://thuvienphatviet.com/tam-quang-nhuan-dich-viet-cac-hinh-thuc-luon-thay-doi-cua-phat-giao/

3. 
James Blumenthal: The Ever-Changing Forms of Buddhism

4. Geo Poland | Thích Viên Lý dịch: Truyền bá thiền nội quán tại Ấn Độ và các quốc gia Tây phương
https://thuvienphatviet.com/geo-poland-thich-vien-ly-dich-truyen-ba-thien-noi-quan-tai-an-do-va-cac-quoc-gia-tay-phuong/

5. Hạnh Phương: Nơi ngài đến
https://thuvienphatviet.com/hanh-phuong-noi-ngai-den/

6. Phan Cảnh Tuân: Dự án về trường hàm thụ Gia đình Phật tử
https://thuvienphatviet.com/phan-canh-tuan-du-an-ve-truong-ham-thu-gia-dinh-phat-tu/

7. Nguyễn Khắc Từ: Gia đình Phật tử trong lòng Giáo hội và Dân tộc
https://thuvienphatviet.com/nguyen-khac-tu-gia-dinh-phat-tu-trong-long-giao-hoi-va-dan-toc/

8. Thich Tue Sy: Reduction to the nothingness
https://thuvienphatviet.com/thich-tue-sy-reduction-to-the-nothingness/

9. Thich Phuoc An: Thien (Zen) Buddhism and Poetry – Bonze Huyen Quang and the Silent Path of Autumn
https://thuvienphatviet.com/thich-phuoc-an-thien-zen-buddhism-and-poetry-bonze-huyen-quang-and-the-silent-path-of-autumn/

10. 
Zen master TRẦN NHÂN TÔNG - His Teachings and Literature
(Translated with notes by Phan Minh Trị: Zen Master Trần Nhân Tông) 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

No comments:

Post a Comment