Thursday, June 2, 2022

Chia sẻ bài vở từ trang Hội Đồng Hoằng Pháp và Thư Viện Phật Việt 02.06.22

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý pháp hữu,
Chúng con/chúng em xin được mạn phép chia sẻ những bài mới của trang nhà Hội Đồng Hoằng Pháp và trang nhà Thư Viện Phật Việt. Đồng thời kính nhờ quý vị chuyển tiếp/chia sẻ cho đạo tràng hay thân hữu của mình.

Để Pháp Phật được lan truyền rộng như vết dầu loang, kính mong quý vị "Like" hai trang nhà này, chia sẻ cùng đạo tràng của mình, bạn bè hoặc người thân để FB tính logarithm chuyển tải Giáo lý Phật Đà một cách hiệu quả hơn.

Chúng con/chúng em xin dự định sẽ chia sẻ những bài khi thời gian cho phép, nếu không muốn nhận email này, thì cho chúng con/em hay để lấy ra khỏi email listing hoặc muốn thêm ai thì cũng xin cho hay.

Khi chia sẻ trên các trang nhà khác, xin hãy ghi nguồn xuất phát từ 2 trang nhà HĐHP và Phật Việt.

Từ trang nhà HỘI ĐỒNG HOẰNG PHÁP

1. Nguyệt san Chánh Pháp số 127 | tháng 06.2022

2. HT Thích Tuệ Sỹ: Ý nghĩa đề kinh Kim Cang

3. Bạch X. Phẻ – W. Edward Bureau: Ba con đường đan xen dẫn đến hòa bình bền vững

4. Nguyên Giác: Đọc “Zen Poems from Early Vietnam”: Bản dịch Thơ Thiền Lý – Trần

5. Pháp Hiền cư sỹ: Thức biến – Triết học hóa và ngôn ngữ chức năng

6. HT Thích Phước An: Rabindranath Tagore – Thi nhân đi tìm vô hạn trong vòng tay của bà mẹ cát bụi

7. Đạo Sinh: Vô ngã và nhân cách thời đại

8. Thích nữ Tịnh Quang chuyển ngữ: Sanskrit và Phật Giáo

9. HT Thích Thái Hòa: Tinh thần kinh Kim Cang trong triều đại nhà Lý

10. Pháp Hoan: 10 bài Haiku

11. Hạnh Cơ: Sơ lược quá trình Phiên dịch, Soạn thuật và Hình thành Đại Tạng Kinh Hán văn

12. HT Thích Trí Thủ: Duyên khởi và ý nghĩa của Kiết hạ An cư


Từ trang nhà Thư Viện Phật Việt

1. Thích Nhuận Thịnh dịch: (Lời tựa) Lịch sử tư tưởng Phật giáo Ấn Độ

https://thuvienphatviet.com/thich-nhuan-thinh-dich-loi-tua-lich-su-tu-tuong-phat-giao-an-do/


2. HT Thích Tuệ Sỹ: Truy tìm tự ngã

3. HĐHP ấn hành: Kỷ yếu Đại hội Hội Đồng Hoằng Pháp lần thứ I

4. Thích Tâm Nhãn: Phật thuyết kinh ‘Bà lão nghèo ngộ pháp Duyên khởi’

5. Khải Tuệ: Nhân cách của một vị Bồ tát – Từ lý tưởng đến hiện thực

6. Tiểu sử HT Thích Khế Hội (Trí Thành)

7. Diệu Trân: Huyền thoại Duy-ma-cật hóa giải mọi băn khoăn của tôi

8. Hương Sơn: Nếp sống Thiền môn

9. Tâm Phương: Dòng Phật giáo Giác Lâm – Gia Định

10. Hải Đức: Phật học viện Trung phần tại Nha Trang

11. Bhikkhu Bodhi | BCBS: Teaching Buddhism in America

12. Poh Yong Hui: Advice to Buddhist Youth Leaders

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

               Thư viện Phật Việt
               Bodhi Media
               Phe Bach's Blog
        Lotus Media Inc
A mindful leader is the one who leads inside out with understanding, compassion, and wisdom.

No comments:

Post a Comment