Tuesday, June 7, 2022

Tâm Thường Định giới thiệu: Bàn về “PHẬT GIÁO MỚI” | Buddhism: Themes & Issues: The multitude of Buddhisms

 

Để nói sự thật, người ta không nên nói về Phật giáo, mà khi nói về Phật giáo, hầu hết: ngoài sự phân tách sâu rộng hay phiến diện của các truyền thống chính như Nguyên thủy, Đại thừa và Kim cương thừa, phần nhiều lịch sử Phật giáo, quốc gia và địa phương đã, đang và vẫn tồn tại – mỗi truyền thống đều có đặc điểm thực hành và lợi lạc cụ thể, mỗi truyền thống đều gợi ra những mức độ hấp thụ khác nhau bên trong, thích nghi hoặc dung hợp với các hệ thống tín ngưỡng khác, mỗi truyền thống phát sinh ở một tầng khác nhau trong thời gian lịch sử và văn hóa, từ cổ đại đến hậu hiện đại, và trong một không gian địa lý khác nhau, từ rừng rậm Đông Nam Á đến mê cung đô thị của châu Mỹ đương đại. Tuy nhiên, tất cả đều giống nhau, đều khẳng định đại diện cho lời dạy đích thực của Đức Phật và đưa ra con đường giác ngộ đầy hứa hẹn và hiệu quả nhất.

Phật giáo đã trải qua, chí ít cũng đã trải qua nhiều sự gia tăng, ngăn chặn và phân hóa giáo phái như Cơ đốc giáo ở phương Tây – trải qua cả năm trăm năm khi nó bắt đầu. Một số lượng tương đối nhỏ các ý tưởng và chủ đề được thực hiện trong thời kỳ sơ khai của Phật giáo đã nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh kiến giải của chúng liên quan đến nhiều kinh nghiệm của con người, trong khi những đóng góp cho công trình kiến ​​trúc này được thực hiện bởi các nhà tư tưởng sau này, nhiều người trong số họ được xếp hạng đầu tiên với tư cách là nhà tư tưởng triết học và nhà văn, chỉ nhằm mục đích làm sâu sắc thêm sức càn quét vũ trụ và những mối quan hệ mật thiết đã tiềm tàng trong tư tưởng Phật giáo sơ khai.

Ngay cả bây giờ, hãy nói về một “Phật giáo mới” – được thấm nhuần sâu sắc bởi chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa thế tục của phương Tây, đối phó với sự xói mòn niềm tin vào khát vọng của tầng lớp trung lưu và các giả định của Do Thái giáo-Cơ đốc giáo, cũng như nhận thức về mối quan tâm đương đại với sự đa dạng văn hóa, thuyết tương đối đạo đức, và thảm họa sinh thái – đang bắt đầu đặt câu hỏi hoặc thậm chí thay thế sự phân đôi của Nguyên thủy-Đại thừa và báo hiệu sự xâm nhập chính thức của phương Tây vào dòng chảy của tư duy và lối sống Phật giáo. Phật giáo có thể là một tôn giáo cổ xưa, nhưng đã chứng tỏ sự linh hoạt một cách đáng kinh ngạc trong việc thể hiện sự liên quan bền bỉ ngay cả trong mối quan hệ với những vấn đề có vẻ độc đáo nhất đương thời. Bất cứ nơi nào tư tưởng của Đức Phật đi qua, sẽ có nhiều điều phải đối mặt, nhưng cũng có nhiều điều để học hỏi.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy các nguồn tốt nhất để khám phá các chủ đề cơ bản trong giáo lý và thực hành Phật giáo. Mỗi cuốn sách được liệt kê dưới đây được liên kết với WorldCat, nơi bạn có thể khám phá tài khoản thư viện cho mục đó cho nhu cầu của bạn. Các tài nguyên trong mỗi hộp thư viện được sắp xếp từ các ấn phẩm mới nhất đến cũ nhất, từ trái sang phải. Các khu vực bên dưới các phòng trưng bày chọn lọc làm nổi bật một vài tác phẩm gần đây hoặc đặc biệt đáng chú ý từ phòng trưng bày ngay phía trên.

Buddhism: Themes & Issues

The multitude of Buddhisms

University at Buffalo

In order to speak the truth, one should speak not of Buddhism, but of Buddhisms, in the plural: beyond the broad and facile separation of major traditions into TheravadaMahayana, and Vajrayana, innumerable historical, national, and local Buddhisms exist, have existed, and will exist – each one with particular foci of practice and devotion, each one evincing different degrees of absorption within, adaptation to, or fusion with other systems of belief, each one arising within a different layer in historical and cultural time, from the ancient to the postmodern, and in a different spatial geography, from the jungles of Southeast Asia to the urban labyrinths of contemporary America. All of them alike, however, stake a claim to represent the authentic teaching of the Buddha and to offer the most promising and effective path to enlightenment.

Buddhism has undergone at least as much proliferation, reticulation, and sectarian differentiation as has Christianity in the West – and it had five hundred years for a head start. The relatively small number of ideas and themes at work in early Buddhism rapidly demonstrated their explanatory power in relation to a vast range of human experience, while the contributions to this edifice made by later thinkers, many of whom belong in the very first rank as philosophical thinkers and writers, only served to deepen the cosmic sweep and intimate force already potentialized in early Buddhist thought.

Even now, talk of a “New Buddhism” – deeply inflected by Western consumerism, individualism, rationalism, and secularism, responding to the erosion of faith in middle-class aspirations and Judaeo-Christian assumptions, and cognizant of contemporary concerns with cultural diversity, moral relativism, and ecological catastrophe – is beginning to question or even supplant the dichotomy of Theravada-Mahayana and signal the full-fledged entry of the West into the mainstream of Buddhist thinking and living. Buddhism may be an ancient religion, but it has proven amazingly versatile in demonstrating its persistent relevance even in relation to those problems that seem most uniquely contemporary. Wherever the thought of the Buddha goes, it will have much to face, but also much to draw on.

On this page you can find the best resources for exploring fundamental themes in Buddhist doctrine and practice. Each book listed below is linked to WorldCat, where you can discover library holdings for that item in your region. Resources within each gallery box are arranged from the newest to the oldest publications, left to right. Areas below select galleries highlight a few recent or especially notable works from the gallery immediately above.

No comments:

Post a Comment