Tuesday, January 3, 2023

CÁO PHÓ và Chương Trình Tang Lễ của HTr. Quảng Quý / OBITUARY of Mr. LAN KIM HUYNH

 


 CÁO PHÓ / OBITUARY

Thuận thế Vô thường, đã mãn phần vào lúc 2:55PM ngày 31 tháng 12, 2022

(Nhằm ngày 9 tháng 12, năm Nhâm Dần) 

tại Thủ phủ Sacramento, CA, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 75 tuổi

Mr. Huynh passed away at River Bend Nursing Center at 2:55PM

on Saturday December 31, 2022 in the city of Sacramento, CA.  

He was 75 years old.

 

Linh cữu hiện quàn tại Sacramento Memorial Lawn at 6100 Stockton Blvd, Sacramento, CA 95824. Tel. (916) 421-1171. 

Tang lễ được tổ chức vào các ngày: Thứ Sáu, ngày 13 tháng 1, 2023 từ 3 giờ chiều

đến 10 tối và Thứ Bảy, ngày 14 tháng 1, 2023 từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều.

Memorial Services will be held at Sacramento Memorial Lawn on Friday Jan. 13, 2023 from 3:00PM-10:00PM

and Saturday, Jan. 14 from 9:00AM -1:00PM.

6100 Stockton Blvd, Sacramento CA 95824. Tel. (916) 421-1171

 

Đại diện Ban Tổ Chức Tang Lễ khấp báo

On Behalf of the Memorial Services Organizing Committee

HTr. Đồng Duy - Lê Ngọc Luôn

Châu Đức Nhã (Đại diện Gia quyến - Cháu ruột gọi bằng Cậu)

 

Mọi chi tiết về Tang lễ, xin liên lạc / Contact Information:  

1. HTr. Đồng Duy - Lê Ngọc Luôn, Trưởng Ban Tổ Chức, tại số Điện thoại. 209.623.8344; Email: dong_duy@yahoo.com 

2. HTr. Tâm Thường Định - Bạch Xuân Khỏe, Thư ký BTC, tại số Điện thoại. 916.607.4066 hoặc Email: tamthuongdinh@gmail.com

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG 

Special OBITUARY Note

 

Mọi phúng điếu, nếu có, sẽ được cúng dường đến Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

Chứng minh và tham dự Tang lễ của HTr. Quảng Quý hoặc cúng dường vào các Chùa, Tự viện và các công tác từ thiện. 

 

In lieu of flowers, any monetary gifts will be donated to the Venerable Sanghas

who attended, blessed and cared for the memorial services of Mr. Lan Kim Huynh,

and various Temples in Northern California.


 ------------------------------


Chương Trình Tang Lễ

Memorial Service Schedule

Hương Linh Cố Phật Tử thọ Bồ Tát Giới

 Phật tử Huỳnh Kim Lân / LAN KIM HUYNH 

(25.12.1948 – 31.12.2022)

Pháp danh / Dharma Name: Quảng Quý

Sinh ngày 25 tháng 12 năm 1948 tại Khánh Hòa, Việt Nam

Born on December 25, 1948 in province of Khánh Hòa, Vietnam. 

 

Thuận thế Vô thường, đã mãn phần vào lúc 2:55 PM ngày 31 tháng 12, 2022

(Nhằm ngày 9 tháng 12, năm Nhâm Dần) tại Thủ phủ Sacramento, CA, Hoa Kỳ.

Hưởng Thọ 75 tuổi

 

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023 

(Nhằm ngày 22 tháng 12 năm Nhâm Dần) 

Friday, January 13, 2022

03:30PM – Lễ Trị Quan - Nhập Liệm / Blessing Casket Ceremony 

  • Lễ Bạch Phật Khai Kinh / Opening Prayer Ceremony

  • Lễ Tấn Phong Huynh trưởng Cấp Dũng (Có chương trình riêng)

  • Lễ Phục Hồn và Cúng Cơm / Blessing and Offering to the Death

5:00PM – Lễ Cầu Siêu / Prayer Session

6:00PM – Thăm viếng / Visitation

7:30PM - 10:00 PM – Đêm tâm tình cùng với HTr. Quảng Quý -  Huỳnh Kim Lân 

  / Gathering, Sharing and Celebrating the life of Mr. Huynh Kim Lan.

 

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023 

(Nhằm ngày 23 tháng 12 năm Nhâm Dần) 

Saturday, January 14, 2022

09:00AM   – Cúng Trà / Tea Offering / Visitation

10:00AM   – Lễ Tưởng Niệm / Remembrance Ceremony

(Có chương trình riêng / Special program)

11:45AM    – Lễ Khiển Điện - Di Quan / Blessing Casket Ceremony

12:45PM     – Lễ Hỏa Táng / Cremation Ceremony 

01:30PM     – Lễ An Vị Hương Linh tại Chùa Kim Quang 

/ Altar Welcoming Ceremony at Kim Quang Temple

02:00PM      – Hoàn mãn / Conclusion.No comments:

Post a Comment