Sunday, January 1, 2012

PHÁP LỮ HỒI SINH

PHÁP LỮ HỒI SINH
       Kính tặng Thầy Đạo Chí  


Về đây lữ khách đường xa 
Tụ bên Tuệ Giác la đà kệ kinh 
Thênh thang pháp lữ hồi sinh 
Thuyền từ bến trọ phù sinh kiếp người. 

No comments:

Post a Comment