Friday, December 30, 2011

CHÂN LÝ


CHÂN LÝ

Bao nhiêu lá một cây
Bao nhiêu mây một chất
Còn mất cội nguồn
Cá tìm về cội
Mòm mỏi đợi mong
Gót hồng cánh mỏng
Về nhé em yêu
Bao nhiêu lá một cây
Bao nhiêu mây một chất
Chân lý
Ngàn sau.

No comments:

Post a Comment