Saturday, December 17, 2011

THƯƠNG MẸ


THƯƠNG MẸ 
  Gởi anh Hữu và anh Phúc

Mẹ đi cỡi hạc về Tây
Nam mô tiếp dẫn Di Đà độ sinh
Nay con phát nguyện với mình
Tu thân thành ý chánh tâm giúp đời

                          *
                       *    *

Mẹ đi tựa hạt sương rơi
Long lanh vạt nắng cõi đời hư vôNo comments:

Post a Comment