Sunday, December 25, 2011

PHẬT CHÚA TRONG TA


PHẬT CHÚA TRONG TA

Lễ Giáng Sinh thực hành hoan hỷ
Đi nhà thờ nghe nhạc thánh ca
Nhạc chúa trời du dương diệu vợi
Đưa lời Người chuyển hoá nhân sinh

Là Phật tử mở lòng học hỏi
Những nét hay nếp đẹp đạo người
Lời dạy rằng "No God like you"*
Tôi tìm thấy chân như Phật tánh

Mọi tôn giáo đưa người hướng thiện
Tìm thấy gì Phật Chúa trong ta?

Bayside Church, Roseville, CA
Christmas Eve, 2011.

Lời nhạc trong một buổi thánh lễ - Christmas Service/Concert

No comments:

Post a Comment