Monday, December 12, 2011

Trà Sớm

                                                                                           

                                                  Thảnh thơi và tự tại: Photography by Chính Nguyễn

Trà Sớm

Sáng tinh mơ
Sương mờ đang phủ
Ngoài kia tơ trời ủ rũ
Cùng Ba lặng lẽ
Thảnh thơi nâng nhẹ trách trà.

No comments:

Post a Comment