Monday, December 5, 2011

THIÊN NHÃN


                                                                            Ảnh: Đức Quảng

 THIÊN NHÃN 
Kính dâng Thầy Tuệ Sỹ 

Đôi mắt sâu hun hút của Người 
Tinh anh rực sáng 
Xa xôi và dịu vợi 
Tàng chứa những bí ấn 
Cùng những tinh hoa vô giá 
Những kham nhẫn vô biên 
Ôi đôi mắt rất hiền 
Mênh mông bốn tâm vô lượng 
Ngài là con người cao thượng 
Ở Ngài, con tìm thấy niềm tin yêu và hy vọng 
Ôi con người thong dong 
Lặng yên mà hùng tráng 
Người biểu hiện của tươi sáng 
Dáng Người như sự trầm luân của Sơn hà xã tắc 
Mong manh mà bất diệt 
Khắc khổ mà anh minh
Nước Việt sẽ hồi sinh 
Vì những đấng nhân tài của đất nước 
Có đạo đức và tình thương bao dung rộng lớn 
Biết tha thứ bao dung 
Như Ngài 
Là hiện thân của hàng Bồ Tát 
Còn Ngài, đời vẫn hát 
Bài ca hy vọng ngập tràng. 
Ngài - đôi mắt sâu hun hút 
“Trên tất cả đỉnh cao 
Chỉ là sự lặng im.” * 

Tâm Thường Định 
*Thay lời dẫn cho Thơ Phạm Công Thiện của Tuệ Sỹ


Đã đăng ở Nguyệt San Chánh Pháp Số 1 - Bộ Mới
www.chanhphap.us

No comments:

Post a Comment