Sunday, December 11, 2011

Con Ngủ


Con Ngủ

Nước miếng ướt gối mềm
Con ngủ một giấc ngon
Giật mình ngơ ngác mắt
Nhìn cha, thêm giấc nồng.

Natomas, 2007.

No comments:

Post a Comment