Friday, March 29, 2013

NHỚ QUÊ - REMEMBER OUR HOMELAND

"Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối.
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?" - Thế Lữ

NHỚ QUÊ

Trăng khuya lung linh sáng
Hun hút nhớ hồn quê
Nước mắt và máu cạn
Biển vàng bạc sơn khê
Sacramento, CA - Spring, 2013.


REMEMBER OUR HOMELAND

Moonlight is shimmering brightly at midnight 
Forever, we remember our homeland 
Shallow tears and blood 
Golden sea, mountain and land 

Sacramento, CA - Spring, 2013.


No comments:

Post a Comment