Wednesday, March 6, 2013

SƠN CƯ ĐẦU ĐÀ
Photo: BXK

SƠN CƯ ĐẦU ĐÀ
     Kính dâng Ôn Tịnh Từ

Sơn Cư thanh tịnh đầu đà
Hư không huyễn hoá la đà sắc không
Kinh chùa tiếng kệ thong dong
Giác tâm vô tịch mênh mông pháp mầu

Watsonville, 1/27/2012
Nhân chuyến tháp tùng Thầy Thiện Duyên về thăm Ôn.

No comments:

Post a Comment