Sunday, March 3, 2013

BẢN CHÂN NHƯ

Today, we're celebrating our parent's 80 birthday. So, I post this old poem to honor them.  There is no word to describe their love and sacrifice for all of us.

                                                                  
                                                                       Thư pháp: Võ Việt Tuấn
BẢN CHÂN NHƯ                                                                        
    Kính tặng Ba Mẹ

Hồ vắng sáng tinh mơ êm ả
Vạt sương đêm muôn vẻ la đà
Sóng gợn mặt hồ lăn tăn vỗ
Đôi nhạn chập chờn vừa bay qua

Hồ vắng tay trong tay chung lối
Sáu mươi năm tình già chưa mỏi
một cõi
bình yên

Hồ vắng gió ru bản chân như
Thủy chung đã định nguồn suối từ
Bao la vời vợi tình cha mẹ
Hồ vắng gió ru bản chân như

South Lake Tahoe, September 2011.

                                                                                         Ảnh: BXK

No comments:

Post a Comment