Thursday, March 14, 2013

NEW POPE - NEW HOPE / GIÁO HOÀNG MỚI - HY VỌNG MỚI

                                                 Pray - Hope for new Pope - photo CNN.

NEW POPE - NEW HOPE

The bells are ringing at the Vatican
The Roman Catholic Church has a new pope
with new direction and hope.
May our world peace is spreading
as thousands of people gathered at the St. Peter's Basilica in Vatican city are cheering
for the betterment of the church and many heart and mind
as well as for the greater good of mankind.
Congratulation
and let's bring on celebration
The present is the precious gift.

Sacramento, March 11th, 2013 at 11:25AM.


GIÁO HOÀNG MỚI - HY VỌNG MỚI
Các chuông nhà thờ tại Vatican đã vang
Giáo hội Công giáo La Mã có một vị tân giáo hoàng
với định hướng mới
đầy hy vọng.
Hòa bình thế giới sẽ lan rộng
tại Vương cung thánh đường St Peter ở Vatican
hàng ngàn người đã tụ tập và cổ vũ
cho sự thăng tiến và cải cách của Giáo hội La Mã
làm đẹp bao trái tim và khối óc
và cho cả nhân loại.
Chúc mừng, chúc mừng!
Hãy vui lên
Hiện tại là món quà quý giá.

Sacramento,  11 tháng Ba, 2013 at 11:25 AM.


No comments:

Post a Comment