Monday, December 21, 2015

Tâm Trong (tuyển tập thơ của nhiều tác giả)

Bìa Uyên Nguyên
Tuyển tập thơ Tâm Trong, nhiều tác giả, NXB Trung Ðạo xuất bản, 2015

Lời Nói Đầu

Xin cảm ơn! Cuốn sách nằm trong tay của quý vị là một thuận duyên cho tất cả chúng ta đang có mặt với nhau, giữa người đọc và người viết. Nơi đây là sự gặp gỡ giữa những tấm lòng vị tha đang cùng hướng gần đến Chân-Thiện-Mỹ. Ai trong chúng ta đều có những nỗi niềm, kỷ niệm, hoài vọng, ước mơ và hy vọng. Chúng ta đều biết thổn thức, trăn trở, rung động hay cảm nhận trước những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Nhưng cái khó hơn là nhận chân những gì đang xảy ra ở trong ta. Cái hay, cái đẹp, phải chăng là sự quay về với chính mình. Cho và nhận tuy hai mà một. Nhận và cho tuy một nhưng hai. Vì thế giữa người đọc và người viết không có một khoảng cách, có chăng chỉ là bóng nhạn lướt qua sông hay tựa tơ trời bãng lãng.
Cuốn sách này là một nổ lực chung để làm văn hoá và ngôn ngữ Việt Nam ngày càng phong phú hơn và được phát hành qua hệ thống Amazon, và nếu có lợi nhuận (sau khi ấn loát), số tiền lời sẽ được nhà xuất bản làm việc văn hóa xã hội. Tuyển tập này sắp đặc theo thứ tự của họ tên người viết, bao gồm: Bạch Xuân Phẻ, Hàn Long Ẩn, Huyền, Nguyên Lương, Nguyễn Hoàng Lãng-Du, Nguyễn Thanh Huy, Nguyễn Phúc Sông Hương, Phan Thanh Cương, Trần Kiêm Đoàn và Tuệ Lạc. Rất mong sự hoan hỷ và biết ơn của tất cả quý vị, người đọc và người viết.
Nếu đủ thuận duyên, tuyển tập kế tiếp sẽ ra đời nhằm giới thiệu những tác phẩm văn học tương tự hầu đưa văn học nghệ thuật Việt Nam ngày càng hoàn mỹ hơn.
Kính chào thân ái.
Bạch Xuân Phẻ
Buy this book here; Mua sách ở đây:

No comments:

Post a Comment