Sunday, December 13, 2015

CẠO TÓC TIÊN CHO MẸ

Thư Pháp - Võ Việt Tuấn

CẠO TÓC TIÊN CHO MẸ
Mẹ xả tóc Mẹ xả luôn phiền não
Hạt Bồ Đề tỉnh giác niệm Nam mô

Cạo tóc Mẹ lệ nhoà khóe mắt
Tóc bồng bềnh mềm mỏng lụa là
Mái tóc bạc sương trời đã ủ
Bao thời gian hương tóc thơm lừng

Từ khi đẹp đôi, Ba Mẹ chung lưng
Mẹ chưa có khi nào đi cắt tóc
Mẹ giữ tóc như Sơn hà gấm vóc
Cuộc tình chung đã sáu chục năm tròn

Cạo tóc Mẹ niềm vui mãi trong con
Nay Mẹ xả bao muộn phiền luyến ái
Mẹ xả tóc đẹp bao đóa hoa sen
Và giống quá! Mẹ hiện thân của Ngoại

Mẹ và Ngoại hai người hiền như Bụt
Luôn hy sinh, dạy dỗ đàn con thơ
Mẹ là tình thương từ vô thủy hoang sơ
Cho đến cõi vĩnh hằng đều có Mẹ

Đối với chúng con, Mẹ là Bồ Tát
Cuộc đời này, có Mẹ bỗng đẹp hơn
Nguyện Người sống để chúng con đền ơn
Vì Tình Mẹ mênh mông như Ngân hà bất tận.

March 10th, 2014


No comments:

Post a Comment