Thursday, December 17, 2015

HÃY DỪNG, GIỮ CHO NHAU


Thư Pháp: Võ Việt Tuấn
 
HÃY DỪNG, GIỮ CHO NHAUNam Mô Bồ Tát Lắng Nghe Quan Thế Âm 

            Tình hình tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung đang ở trong một giai đoạn phức tạp, nhiễu nhương, đầy thử thách nhưng có nhiều cơ hội. Vậy, chúng tôi xin được mạo muội chia sẻ tâm tư của một huynh trưởng đang có lòng với tổ chức.

            Tất cả Huynh trưởng chúng ta cần hiểu rõ rằng: Dù đang sinh hoạt ở những cơ chế, hệ thống nào đi nữa, chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau. Hiện nay, ở Hoa Kỳ, chúng tôi ước tính lạc quan có khoảng 4500* Huynh trưởng và đoàn sinh đang sinh hoạt với tất cả các hệ thống. Con số này rất nhỏ với tỷ lệ người Việt Nam đang ở Hoa Kỳ là 1,724,508 (vào năm 2013). Tỷ lệ chỉ có 0.26%, nhưng chúng ta rất rời rạc, thiếu đoàn kết và chưa phát triển đúng với tiềm năng nhân sự đang có. Con số này, lại rất nhỏ so với lượng huynh trưởng và đoàn sinh trong nước.

            Chúng ta đã và đang kế thừa một tài sản vô giá nhưng rồi chúng ta, quý anh chị và chúng em, cũng tuần tự ra đi theo niêm luật vô thường. Vậy thì, chúng ta đang và sẽ làm gì trong thời gian còn lại trên cõi đời này. Gia tài nào, ngôi nhà nào quý anh chị để lại cho hàng hậu duệ? 
            Thực ra tổ chức nào, cơ chế nào, hệ phái nào, cũng cần thiết, nhất là tổ chức giáo dục Gia Đình Phật Tử. Ai cũng có chỗ đứng trong một đất nước rộng lớn, tự do, nhân bản, và tử tế này. Cho nên trong khi hành hoạt, xin tất cả chúng ta hãy hoan hỷ, tương thân, tương ái và tôn trọng lẫn nhau. Nếu thương đàn em, chúng tôi tha thiết kêu gọi nhau thực hiện “6 Không” căn bản như sau--dựa trên lời dạy của Đức Phật về Sáu phép Hòa Kỉnh:

1.     Không làm khổ nhau, không chụp mũ, lên án hay đả kích

2.     Không nói xấu nhau, phóng đại, thêu dệt hay tranh luận

3.     Không suy nghĩ tiêu cực, chia rẽ hay thiếu nhân văn

4.     Không phạm năm giới của người Huynh trưởng, mà đồng lòng tu học

5.     Không tranh đua, ghen tị hay hờn ghét, mà hoà giải, tương sám tương thân

6.     Không đăng tải hay truyền tin thiếu trung thực và lành mạnh, mà hành tứ nhiếp pháp để lợi mình lợi người.


            Đó là điều căn bản nhân văn nhất vì chúng ta chưa nói đến mục đích tối hậu của Gia đình Phật tử vẫn là Bi-Tri-Dũng và Hòa-Tin-Vui để đưa tập thể Huynh trưởng và đoàn sinh đến gần bờ giác.


           Vậy chúng ta hãy dìu dắt, nâng đỡ và cùng tiến trên bước đường Hoa Sen Trắng.


            Viết tới đây, chúng tôi nhớ lại lời dạy của Hòa thượng Thích Minh Đạt, cố vấn GĐPT Miều Liễu Quán, có dạy chúng ta phải niệm 3 lần trước khi đi ngủ:  "Huynh trưởng _____________ (bỏ tên mình vào) sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo".

            Càng chiêm nghiệm càng thấy càng hay và cần thiết. Năm điều luật GĐPT là tinh hoa của tổ chức, của Đạo Phật mà ai trong chúng ta thực sự hành trì một cách nghiêm mật. Phải chăng điều tất cả chúng ta phải làm từ bây giờ là việc thực hành nghiêm chỉnh 5 điều luật để tổ chức chúng ta nói riêng và PGVN nói chung ngày càng thăng hoa.  Thêm vào đó, con đường hướng tới của tổ chức GĐPT phải luôn thực thi việc tu học và giáo dục tuổi trẻ mà thân giáo là nên tảng. Vì thế em vẫn luôn nghe lời Phật dạy mà thường Phản quan tự kỷ và Hồi quang phản chiếu cho mình và cho tổ chức.
            Vậy xin hãy dừng lại, yêu thương, bao dung, tha thứ, tôn trọng và gìn giữ phẩm tính cho nhau.Phụ lục tham khảo:
1. The 2010 Census reported that the Vietnamese population was the 4th largest among Asian population groups in the United States. Between the years 2000 to 2010, the Vietnamese population has gained a numeric increase of 425,921, or 37.9% compared with the total population growth at 43.2% and the United States at 9.7%.
     Vietnamese population, 2000: 1,122,528 (Dân số người Việt tại Hoa Kỳ, năm 2000)
     Vietnamese population, 2010: 1,548,449 (Dân số người Việt tại Hoa Kỳ, năm 2010)
     Vietnamese population, 2013: 1,724,508 (Dân số người Việt tại Hoa Kỳ, năm 2013)
​         (Estimated based on annual population growth percent)

2. *Nguyên Túc, Personal communication, Washington, DC, November 22nd, 2015.


Thư Pháp: Võ Việt Tuấn


No comments:

Post a Comment