Friday, December 25, 2015

MẸ, ĐÊM GIÁNG SINH VÀ TRĂNG - MOTHER, CHRISTMAS NIGHT AND THE FULL MOON
Our mom, Photos: BXK

MẸ, ĐÊM GIÁNG SINH VÀ TRĂNG

Tối nay đêm Giáng sinh, Trăng tròn vời vợi
Mùa đông lạnh buốt sao lòng chơi vơi
Mùa Lễ đầu tiên vắng bóng Mẹ
Mẹ như vầng trăng. Tráng lệ.
Mầu nhiệm và đong đầy
Thong dong áng mây
Nhớ Mẹ nhiều
Mẹ Yêu
Mẹ


MOTHER, CHRISTMAS NIGHT AND 
THE FULL MOON


On this Christmas Eve, the full moon shinning.
Winter is cold, our hearts are aching.
This is the first holiday that
our mother is not with us,
Mother is like the moon.
So magnificent,
pure, magical
like free clouds
Immense

Mom

No comments:

Post a Comment