Sunday, October 8, 2017

NGỒI THIỀN DƯỚI TRĂNG

Moon Deck - Tu Viện Diệu Nhân, Rescue, CA. Photo - Nguyễn Khả!

NGỒI THIỀN DƯỚI TRĂNG

Ngồi Thiền gió mát trăng thanh
Lung linh ánh nguyệt 
Long lanh tâm mình.
Tâm lặng lẽ 
Giữa sinh linh
Rõ ràng thường biết 
Cõi tình 
Như Lai.

No comments:

Post a Comment