Wednesday, November 28, 2012

Hạnh Phúc Thay


Our Milkyway - picture from http://www.astropix.com

Hạnh Phúc Thay

Dãy ngân hà lunh linh
Ánh sao đêm bất diệt
Đôi mắt này xinh xinh
Cho ta thêm hạnh phúc.

Nevada Sierra, 2007.

No comments:

Post a Comment