Sunday, November 11, 2012

Mưa Thu


                                Honoring all who served. Photo from http://vfwwadistrict1.org/

Mưa Thu

Cơn mưa thu rả rích
suốt đêm trường
nằm nghe mà thương
những mảnh đời bất hạnh
kẻ vô gia cư mà một lần dũng mãnh
bảo vệ nền tự do
nhưng bây chừ đang lo
miếng cơm và giấc ngủ khi không nhà
còn ta, đất nước ta
đã làm gì cho những người cựu quân nhân đó
hay những kẻ không nơi nương tựa
mưa, mưa nặng hạt, mưa triền miên, mưa
cơn mưa thu rả rích
ôm tịch mịch.

Sacramento, CA.
Veteran holiday 2007.

No comments:

Post a Comment