Friday, November 2, 2012

Ngồi chơi bên Thiền đường Thái Bình Dương


   Deer Park Monastery stupa - Tháp tưởng niệm Thầy Giác Thanh *

Ngồi chơi bên Thiền đường Thái Bình Dương

Trăng khuya sáng cả núi rừng
Đêm thu mở hội côn trùng véo von
Ngàn sao lấp lánh nỉ non
Tiếng chuông ngân nhẹ vẫn còn đâu đây.

Tu Viện Lộc Uyển, Nam Cali. 

Deer Park Monastery, Escondido, CA.


* Thầy Giác Thanh sinh năm 1947 tại Việt Nam và qua đời tháng 10 năm 2001 tại Tu viện Lộc Uyển, Escondido, California, Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment