Monday, November 5, 2012

Hướng về anh Tâm Trí - Nguyễn Thái Cường


          Tuyệt mệnh thư - của trưởng VP Luật sư Đại Cát Tường - lấy từ gdptthegioi.org.

Hướng về anh Tâm Trí - Nguyễn Thái Cường
             Xin chia buồn và góp lời cầu nguyện cùng 
                         Tang quyến và GĐPT Pháp Hoa, Đà Lạt

Nhân ngày Vía Quan Âm
Anh cúng dường thân mạng
Lên ba ngôi Tam Bảo
"Cầu Phật pháp trường tồn
Cầu tứ chúng đồng tu
Nguyện nước nhà hưng thịnh
Cầu đạo pháp bền lâu
Nguyện gia đình an khang
và thân tâm an lạc"
Hương anh đã toả ngát
Bay giữa cõi u minh
Nay thầm lặng một mình
Về Tây phương Cực lạc
Những điều anh phó thác
Hy vọng được viên thành
Thong dong miền an lạc.

No comments:

Post a Comment