Thursday, February 27, 2014

MẸ XẢ TÓC--TRỌN ĐỜI THƯƠNG MẸ ! - MOTHER LETTING GO OF HER HAIR -- LOVING HER FOREVER


Thơ Bạch Xuân Phẻ, Nhạc Nguyên Quang

No more clinging on... The beauty of letting go! Photo: NguyenQuang.

MẸ XẢ TÓC--TRỌN ĐỜI THƯƠNG MẸ !


Mẹ mãi sống cuộc đời như thị
Bao yêu thương tận tụy với khoan dung
Mẹ đẹp tựa tranh, thơ, ruộng, biển, muôn trùng
Cuộc đời Mẹ từ bi, tâm hoàn hảo

Nay xả tóc Mẹ xả luôn phiền não
Hạt Bồ Đề tỉnh giác niệm Nam mô
Nguyện Mẹ sống đời chúng con bớt khổ
Liễu vô thường, bến Mẹ lắm yêu thương

Ôi nhân gian mộng mị khôn lường
Con còn Mẹ dù xác thân gầy guộc
Con còn Mẹ, cõi ba ngàn thông thuộc
Xả tóc này, như xả cõi xa xăm!

For English of this poem, please click here


No comments:

Post a Comment