Wednesday, May 14, 2014

BẠO LOẠN BÊN TRONG HAY BẠO LOẠN BÊN NGOÀI?

BẠO LOẠN BÊN TRONG HAY BẠO LOẠN BÊN NGOÀI?

Tình hình căng thẳng ở Biển Đông ngày càng cao và những cuộc xuống đường bạo động của các công nhân nhiều nơi trong nước cho ta thấy hạt giống bạo động của chính mình. Vậy chúng ta có nên hay không nên tưới tẩm những hạt giống đó? Bạo loạn thường xuất phát từ sự phẩn nộ, uất hận hay vô minh. Nhưng bạo động không bao giờ là giải pháp tốt cả.  Sáng nay, có đọc fb's note của anh Nguyễn Hưng Quốc có tựa, Nghĩ Về Các Cuộc Bạo Loạn Của Công Nhân. Anh viết:

Những cuộc xuống đường bạo động của các công nhân ở một số tỉnh tại Việt Nam nhắm vào các công ty do người Trung Quốc làm chủ hẳn nhiên là sai. Sai về phương diện kinh tế: họ sẽ là những nạn nhân đầu tiên. Sai về phương diện xã hội: Họ xã hội hóa một cuộc tranh chấp quốc tế, ở đó, kẻ thù từ Bắc Kinh được chuyển sang những người Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam. Sai về phương diện chính trị: biến sự xung đột về lãnh hải giữa hai nước thành một xung đột chủng tộc, từ đó, có thể giúp cho guồng máy tuyên truyền của Trung Quốc và làm hoen ố hình ảnh của người Việt Nam: kỳ thị.

Tuy nhiên, nên chú ý: Mọi phản ứng tập thể và bộc phát của dân chúng bao giờ cũng có lý do. Nhà cầm quyền cần tìm hiểu lý do và giải quyết vấn đề từ những lý do cội rễ ấy. Chỉ sử dụng biện pháp trấn áp: vô ích. Chỉ tuyên truyền hay khuyên bảo: càng vô ích. 

Vậy lý do sâu xa của các cuộc bạo loạn ấy là gì? Chỉ có một: uất hận. Sự uất hận ấy đến từ hai nguyên nhân chính: Một, vì những hành động ngang ngược của Trung Quốc ngoài Biển Đông; và hai, vì chính quyền Việt Nam không cho dân chúng xả bớt những uất hận ấy qua các cuộc biểu tình tự do hay hứa hẹn một quyết tâm tranh đấu thật dứt khoát. Khi bí, sự uất hận ấy có thể bộc phát dưới bất cứ hình thức nào. Đáng trách không phải là công nhân hay dân chúng mà là ở chính quyền! 

Sự uất hận ấy, tự nó, là những thông điệp chính trị. Với chính quyền Trung Quốc: chúng tôi rất căm thù và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ đất nước! Với chính quyền Việt Nam: Đừng nhu nhược! Cần phải kiên quyết và mạnh mẽ hơn nữa! Nước đã tràn tới bờ rồi!

Chưa biết các sự uất hận ấy sẽ dẫn đến đâu và sẽ được nhà cầm quyền khống chế như thế nào. Tôi chỉ biết, từ lịch sử, một điều gần như chắc chắn: Tất cả các cuộc cách mạng đều được xuất phát từ sự uất hận. Chứ không phải từ tình yêu hay từ lý trí.

Tôi đồng tình cùng anh, nhưng nhìn ở một góc độ khác, bạo loạn trong ta hay bạo loạn bên ngoài? Xin tự quán chiếu nhé! Hy vọng chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành xử trên nên tảng hiểu biết, thương yêu và can đảm.

No comments:

Post a Comment