Saturday, December 6, 2014

HẸN VỚI NON SÔNG


Our village, Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định. Photo: Thưởng Trần.


HẸN VỚI NON SÔNG

Đông Tây nửa kiếp dọc ngang
Sơn Hà còn đó miên man nẻo về
Tha hương sống cảnh xa quê
Ngàn năm Nước Việt hẹn thề núi sông!

No comments:

Post a Comment