Tuesday, December 2, 2014

Giới Thiệu TRANH THƠ NHẠC - On LangHue.org

Chân-thành kinh mời quý vị và anh chị em thưởng-ngoạn một chương-trình TRANH  THƠ NHẠC hướng về Quê Hương do Thanh An thực-hiện
 
Khác với những lần trước, lần này chị Thanh An thực-hiện những bức tranh TĨNH để thính-giả nào chú tâm đên âm điệu Quê Hương qua những bản  Dân Ca có thê lựa chon thời gian. Bài nhạc sẽ không ngừng trừ khi thinh giả muốn tạm ngưng. Đôc giả nào  yêu Thơ và Thư Họa cũng có thể  làm như vậy .
Các bức tranh là sự kết hợp tuyệt vời giữa hình ảnh,  nhạc và Thơ .
 
 
TRANH THƠ NHẠC
 
Thực-hiện: Thanh An
Thơ: Bạch Xuân Phẻ, Dã Tràng Biển Đông, Hà Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Lãng Du, Thanh Huy
Nhạc: Dân Ca Ba Miền với những nghệ sĩ nổi tiếng trình-diễn

    (tự do phổ biến)  

NHLD

TRANH THƠ-NHẠC

Thanh An thực-hiện

Với sự cộng-tác của:
Bạch Xuân Phẻ, Dã-Tràng Biển Đông,
Hà-Việt-Hùng, Nguyễn Hoàng Lãng Du,
Thanh Huy
 
 

 TỰA ĐỀ

   

 TÁC GIẢ

      
      
 Áo Dài (1)   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Áo Dài (2)   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Bữa Cơm Nghèo   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Buổi Sáng   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Bướm Lạ   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
      
 Có Không   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Cõi Mơ   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Cô Gái Bái Thượng   Dã Tràng Biển Đông
 Cội Nguồn    Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Chung Đường                                           Nguyễn Hoàng Lãng-Du
    
 Chung Thủy   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Đa Tình   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Đất   Thanh Huy
 Đêm Qua Gặp Lại
   Dã Tràng Biển Đông
 Đỗ Thị   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
    
 Hạt Bụi   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Hương Yêu   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Khai Phá   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Liên Tưởng    Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Loài Chim Nhỏ (1)   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
    
 Loài Chim Nhỏ (2)   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Lửa Bên Đường   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Mộng Giác Người Văn   Bạch Xuân Phẻ
 Nằm Nghe Sóng Vỗ   Hà Việt Hùng
 Nợ Nước   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
    
 Ngậm Ngùi   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Nụ Cười   Hà Việt Hùng
 Quét Chùa   Bạch Xuân Phẻ
 Rừng Mơ   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Sang Mùa
   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
    
 Sông Trăng   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Sự Thật   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Tái Sinh    Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Tiêu Dao    Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Tình Thơ   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
    
 Trà Sớm   Bạch Xuân Phẻ
 Trăng    Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Trăng Hạnh Phúc   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Trăng Viễn Xứ   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Trên Chùa   Nguyễn Hoàng Lãng-Du
    
 Trở Về    Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 Tương Tư   Dã-Tràng Biển Đông
 Uống Rượu Một Mình   Hà Việt Hùng
 Vô Ngôn   Bạch Xuân Phẻ

       

No comments:

Post a Comment