Tuesday, December 16, 2014

ĐÔI NHỊP CHÂN

ĐÔI NHỊP CHÂN

Chân trần gót ngọc hôn trên lá
Bỏ lại lợi danh hạt sương gầy
Chiều đâu xao xuyến vàng sông lạ?
Nhịp thở nhẹ hìu bóng chân mây.

No comments:

Post a Comment