Saturday, December 27, 2014

Về Đâu Những Cánh Chim Non

Về Đâu Những Cánh Chim Non

Sáng nay, nhà văn Trần Thị LaiHồng chia sẻ tin tức 16 cô gái bị chặc đầu ở Cambodia do người chủ Trung Quốc không đủ tiền trả lương cho nhân viên của mình. Mình đa nghi, nhưng lại nhớ những bài thơ củ nói về những thân phận người phụ nữ /các em gái trẻ ở Việt Nam đã "đổi/bán ....", hy sinh thân phận 
bọt bèo để giúp đỡ gia đình qua nhiều hình thức. Đây là hai bài thơ và vài tấm hình chụp ở trước nhà để minh hoạ.

Phnom Penh
In Phnom Penh, Cambodia
The early teenager girls
Trading their virginity for food
For their loved ones to survive.

Sacrifice
In southern Viet Nam
Young women from the Mekong River and elsewhere
Willing to marriage with old foreigners like Taiwanese, Chinese, and Korean
Hoping for a better life for them and their families.
Photos in front of our house to illustrate: Photos - BXK

No comments:

Post a Comment