Thursday, October 1, 2015

THÀNH KÍNH TRI ÂN - Gratitude and Appreciation

 
Nam Mô A Di Đà Phật 
                                  THÀNH KÍNH TRI - ÂN
Gia đình chúng con / chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân:

1. Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, Chánh Văn Phòng GHPGVNTNHK, Sacramento, CA
2. Hòa Thượng Thích Minh Đạt, Viện chủ Chùa Quang Nghiêm. Đại Đức Thích Giác Chính và Đại Đức Thích Minh Tịnh, Đại đức Thích Hạnh Trí, Sư Cô Thích Nữ Chơn Truyền, Sư Cô Thích Nữ Chơn Thạnh, cùng toàn thể Phật tử đạo tràng Chùa Quang Nghiệm, Stockton, California.
3. Thượng tọa Thích Đồng Trí, Viện Chủ Tu Viên Viện Chiếu, Sacramento, CA.
4. Thượng tọa Thích Từ Lực, Viện chủ Chùa Phổ Từ, Hayward, CA.
5. Thượng tọa Thích Thiện Duyện, Trụ trì Chùa Kim Quang. Thượng Toạ Thích Thiện Nhơn, Đại đức Thích 
Trúc Thái Tâm, Đại đức Thích Huyền Thiện, Chùa Kim Quang Sacramento, CA
6. Thượng toạ Thích Định Quang, Thượng toạ Thích Pháp Chơn, Chùa Liễu Quán, San Jose, CA.
7. Thượng Toạ Thích Đạo Quảng, Trụ trì Chùa Tam Bảo, Baton Rouge, LA.

8. Đại Đức Thích Đạo Chí
9. Đại Đức Thích Trung Tịnh, Trú trì Chùa Thiện Ân, Fresno, CA
 

10. Đại Đức Thích Tâm Chỉnh, Sacramento, CA
11. Ni Sư Thích Nữ Thuần Tuệ, Ni Sư Thích Nữ Thuần Bạch, Ni Sư Thích Nữ Viên Bổn, Thích Nữ Thuần Tỉnh, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Bảo, Sư Cô Thích Nữ Viên Trí, và Sư Cô Thích Nữ Viên Thành, Thiền Viện Diệu Nhân, Rescue, CA.
12. Sư Cô Thích Nữ 
Thanh Diệu Minh, Tu Viện Kim Sơn.
13. Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ.
14. Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ
Trại Vạn Hạnh - Tiểu Ban Điều Hành, Hàm Thụ, Bậc Lực

15. Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Liễu Quán cùng quý đơn vị trực thuộc, Kim Quang, Vạn Hạnh, Chánh Tâm, Thiện Tâm và Minh Quang.
16. Ban Hướng Dẫn GĐPT Miền Thiện Minh
17. Hội Từ Bi Quán Thế Âm, Sacramento, CA.
18. Gia Đình Phật Tử Quán Thế Âm
19. Mira Loma High School administrators, staff, and friends.

20. Mira Loma Science Department
21. Professors and friends from Drexel University
22. Liên Đoàn Hoa Lư, Milpitas, CA
23. Quý Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và pháp hữu ở trong và ngoài nước đã gởi lời Thành Kính Phân Ưu, chia buồn và khuyến tấn đến với chúng con và gia đình.
24. Bà Con Cô Bác và thân hữu Nhơn Lý (Phước Lý), Quy Nhơn, Bình Đình
25. Quý Ông Bà thông gia và bạn hữu đến từ khắp nơi từ San Jose, CA đến Lincoln, NE; từ Dallas, TX, Minneapolis, MN đến San Diego, CA, v.v...
26. Quý Anh Chị Huynh trưởng GĐPT các cấp từ Trung Ương đến địa phương và gia đình.

27. GĐPT Linh Quang, Lincoln, NE, nhất là các em 'Oanh Vũ Xưa'
28. Quý bạn hữu và thân bằng quyến thuộc nội, ngoại xa gần.

29. Quý anh chị văn nghệ sỹ, thi hữu xa gần
30. Quý em học sinh các trường chúng tôi dạy
30. Quý trang nhà đã đưa tin và chia buồn: Vietbao.com; Quangduc.com; Phapvan.ca; Eogio.com, Huongxua.org, Xunauvn.org, Chanhphap.us, Gdptthegioi.org, Hoadamnews.com, Langhue.org, v.v...

Đã không quản ngại đường xa, dành thời giờ quý báu đến chứng minh, hướng dẫn, góp lời cầu nguyện, hộ niệm, phúng viếng, chia buồn, phân ưu qua các cơ quan truyền thông, điện thoại, điện thư, gửi vòng hoa và tiễn đưa Vợ, Mẹ, Bà Nội, Bà Ngoại và Bà Cố của chúng tôi là:
              

             Cụ Bà TRẦN THỊ ÁI, Pháp danh NGUYÊN ÁI
                            Pháp hiệu xuất gia gieo duyên: Tâm Diệu

                                            Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1934 
                  tại Vĩnh Hội, Phù Cát, Bình Định, Việt Nam


                    Đã mãn phần vào lúc 8:45 PM ngày 22 tháng 9, 2015
                           nhằm ngày 10  tháng 8 năm Ất Mùi
                                  tại Thủ phủ Sacramento, CA

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ sót, chúng con/chúng tôi xin 
quý Ngài và quý vị
niệm tình hỷ xả và tha thứ cho.
THÀNH KÍNH TRI ÂN
Sacramento, ngày 30 tháng 9 năm 2015
Thay mặt tang quyến của Cụ bà Trần Thị Ái
Chồng Bạch Xuân Long, Pháp danh Minh Vân
Con Bạch Xuân Phẻ, Pháp danh Tâm Thường Định


Đây là TANG LỄ CỦA MẸ 
(Click here for Our Mom's memorial services page)


Gratitude and Appreciation
On the behalf of our family, we would like to give our deepest gratitude, thankfulness, and appreciation to all the venerable Sanghas, relatives, friends, students and colleagues, close and afar who came to show respect, pray and celebrate the life of our Mother over the week of memorial services.  We were touched and overwhelmed to see, reunite with so many familiar faces. We hope that our mother had touched your hearts and souls as well as influenced you like the ways she did to ours. Our Mother will be missed but we believe that we all are her continuation, as Thầy Thích Nhất Hạnh pointed out, "Mother, you continued well in me."
If you have any fond memory or lesson from our Mom, please share with us, we are putting a Kỷ Yếu or a book for her 49th days on Monday, November 9th, 2015 at Kim Quang Buddhist Temple.
With gratitude and respect.
Love and peace
On behalf of our family.
Long Bach, Husband
Phe Bach, Son

No comments:

Post a Comment