Monday, December 25, 2017

BƯỚC MÂY NGÀN - Tánh Thiện

Bìa sách Uyên Nguyên

BƯỚC MÂY NGÀN
Thân tặng Thiện hữu Tâm Thường Định.
Kính cảm ơn tập sách: Thong Dong Khắp Mọi Nẻo Đường.


Thong dong cùng khắp chốn
Mỗi bước đường ta đi
Nhìn mây trời cao rộng
Lòng trải nghiệm từng ly.

Ta đi chẳng mong đến
Giữa núi đồi lặng yên
Đi theo dấu chân Phật 
Mỗi bước là hoa sen.

Cuộc đời luôn rộng mở
Đường ta vẫn thênh thang
Dù bốn mùa thay đổi
Chẳng mỏi bước mây ngàn 

Ta đi khắp mọi nẻo đường
Cuộc đời là cả đạo trường trong ta. 
             
Dallas , 22-12- 2017               
Tánh Thiện

Sách có thể mua ở đây trên Amazon. 

No comments:

Post a Comment