Wednesday, December 27, 2017

ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG TÂM NGHĨA – LÊ HỮU ĐÀNG


ĐIẾU VĂN TIỄN BIỆT HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG
TÂM NGHĨA – LÊ HỮU ĐÀNG

Sương mai còn đọng,
Ánh bình minh vừa hé
Cũng là lúc nghe tin anh thuận thế vô thường
Ôi tiếc thương
Người huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Nghĩa – Lê Hữu Đàng
Anh thong dong tự tại ra đi
Giữa đêm khuya tịch mịch
Nhưng ánh trăng vẫn chiếu sáng khắp cõi muôn trùng.


Vẫn biết rằng:

Thị tịch phi tịch,
Có hợp có tan
Dòng đời hỗn độn
Theo tuần hoàn của xuân hạ thu đông
Đi về trong cõi hư không,
Rõ ràng thường biết Tánh Không bạt ngàn.

Thương anh
Những chiếc áo Lam vẫn ngậm ngùi thương tiếc
Giữa đôi bờ ly biệt
Có còn không là sự tiếp nối nhiệm mầu. 

Xả bỏ thân này
Làm cây Mắm hay Cây Tràm
Hút phèn chua, gia tăng đất Mẹ
Hay vun bồi phù sa và sự sống của tuổi trẻ
Nguyện thanh lương, hạnh Bồ Tát
Vẫn trùng trùng duyên khởi
Xoay vòng vun xới mầm Lam
Tô cho Đạo Đời thêm đẹp.

Nhớ Chơn Linh xưa!

Sinh ra và lớn lên trong lòng Sông Hương Núi Ngự
Trai xứ Huế mộng mơ, gia phong, nề nếp
Sống trong chiến tranh ở tuổi thiếu niên
Năm 1947, tham gia vào Tổ chức Gia Đình Phật Hoá Phổ
Rồi làm Đoàn phó GĐPT Từ Đàm năm 1952
Và anh vẫn sinh hoạt từ đó đến giờ
Chức vụ cuối cùng là Thành viên Ban Cố Vấn BHD/GĐPT Miền Liễu Quán và Ban Cố Vấn GĐPT VN tại Hoa Kỳ.

Anh luôn mang Đạo vào đời
Đem chất liệu hiểu và thương
Vun bồi vườn Lam tươi thắm
Con đường Trung đạo ung dung
Lấy từ bi trí tuệ làm cứu cánh khôn cùng
Giáo dục và dựng xây tuổi trẻ.
Anh từng nói:
“Gia đình Phật tử phải luôn luôn đi với Đạo pháp và Dân tộc, đặc biệt tại Hoa Kỳ, GĐPT phải là ngọn cờ nêu cao tinh thần Dân tộc và Đạo pháp, huấn luyện tuổi trẻ Việt Nam không quên cội nguồn mình là người Việt Nam ... và chúng ta cũng thế, lẽ tất nhiên!”

Lấy thân giáo làm nền tảng giáo dục
Lấy bốn Chơn Tâm làm nền tảng yêu thương

Thương Chơn Linh xưa!

Là cháu của Ngài cố Đệ nhất Tăng Thống
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết
Là người anh Cả đầu đàn
của Gia Đình Phật Tử Việt Nam
Đến giờ này, đàn cháu nội / ngoại của anh vẫn áo Lam, Sen trắng.
Anh luôn luôn lấy đạo Từ Bi làm đuốc sống.

Với đạo, với đời anh tinh chuyên phục vụ
Với gia đình anh gia phong, nền nếp
Với tổ chức anh mẫu mực, trung thành
Với tuổi trẻ anh âm thầm giáo dưỡng

Xin tiễn đưa anh
Huynh trưởng Cấp Dũng Tâm Nghĩa - Lê Hữu Đàng 

Anh đi Mây qua núi
Anh đi Hạc qua sông
Tâm có trước trời đất
Thân có sau đất trời

Anh về miền Vô sự  
Thân tâm hoá đất trời.

Ba La Úm Ba La!

Nhất tâm đảnh lễ
Khấn vái nguyện cầu
vãng sanh Cực Lạc
Chơn linh thanh thoát

Đây bài hát
Ba La Úm Ba La
Và những câu chuyện kể sẽ ở lại nơi này
Anh yên tâm thong thả ra đi
Vì chúng em vẫn là Đàn Vịt Trời như anh thường kể
Biết nâng đỡ và thương yêu nhau
Từ đây cho đến ngàn sau
Chúng em là sự nối tiếp – sự nối tiếp nhiệm mầu

Lần nữa kính tiễn anh đi,
Phút chia ly vĩnh biệt
Chúng em đồng thanh niệm Phật
Nam mô tiếp dẫn Di Đà

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ HOA KỲ

Đồng kính bái

No comments:

Post a Comment