Sunday, December 17, 2017

CHÁY RỪNG - WILDFIRES


Cháy, cháy, cháy ở Cali - Photos: Internet

California on fire - A view from the air near LA. Photo: BXK

CHÁY RỪNG

Tháng 12 dương lịch!
Cali rừng cháy
Núi cháy,
Cỏ cây cũng cháy  
ngút trời như khói lửa đao binh
Sáng trời sương, trưa gió dịu, cháy vẫn cháy.
Cháy sáng, cháy trưa, cháy tối cháy chiều
Cháy luôn sự ám ảnh quạnh hiu
Cháy sang cả rừng công đức 
Cháy những ngôi nhà tối mực
Cháy luôn những ngọn cỏ cỏn con
Cháy như nắng hạn đợi mưa yêu dấu mỏn mòn
Cháy, cháy.... cháy hết đồi cao, 
Cháy hết vực sâu
Cháy gần thành phố
Cháy luôn nhà cửa giàu nghèo
Cháy, cháy... cháy trong hơi thở
Cháy trong giấc ngủ
Cháy trong hiện tại
Cháy cả tương lai
...và có một số người vẫn khước từ và khư khư!
KHÔNG có Biến đổi khí hậu.

Xin đừng làm nóng địa cầu và hãy yêu thương Trái đất Mẹ.


WILDFIRES

In the month of December

California forests and mountains are on fire
So much smoke and fire, as if it is in a war zone
Despite the morning mist and calm wind, the wildfires are still burning.
Fires in the morning, fires in the afternoon, and all day long
Fires burn all the hopes; burn in isolation
Fires burn the whole forest of merits
Fires burn houses and terrets
Fires burn trees, grasses, and countless structures
Fires as if the droughts forever waited for the beloved rain
Fires, fires... burn all over many hillsides,
Fires burn in the deep canyons
Fires burn near the cities
Fires burn without discriminating the rich and poor
Fires, fires... burn while we're breathing
Fires burn while we're sleeping
Fires burn at this present moment
Fires will continue to burn in the future
... and there are some people still denying and moaning:
'There is absolutely NO climate change or global warming!'
Please take care of our global warming
Protect and cherish our Mother Earth.


No comments:

Post a Comment