Sunday, December 10, 2017

KHÔNG KHÔNG – SUNYATA SUNYATA

Bãi Nồm Xưa! - ảnh NhơnLý's friend

KHÔNG KHÔNG – SUNYATA SUNYATA

Tưởng rằng cõi có là không
Cõi không là có cókhông bạt ngàn
Bây chừ sông núi rõ ràng
An vui tự tại buộc ràng chi mô!

No comments:

Post a Comment