Friday, November 30, 2018

ON THE SIDEWALK OF NEW DELHI, INDIA - GIỮA ĐƯỜNG

Chuyến làm từ thiện của Thầy Hạnh Tuệ và Thầy Tánh Tuệ, Photo: QuangDuc.com

ON THE SIDEWALK OF NEW DELHI, INDIA

There are hungry mothers lying in the middle of the street.
Their poor babies are by their their sides.
Insects and people are floating by.
What do we call this kind of situation?

New Delhi, India - Spring, 2017.


GIỮA ĐƯỜNG

Có những Bà mẹ nằm lăn giữa phố
Bỏ con nằm côi cút cạnh bên
Rùi bu, kiến đỗ lênh đênh
Nhân tình thế thái có tên là gì?

New Delhi, India - Mùa xuân, 2017.
Tâm Thường Định

Xin mời đọc: Cho Tình Người Nở Hoa và ủng hộ việc nghĩa của hai Thầy Hạnh Tuệ và Thầy Tánh Tuệ. 

No comments:

Post a Comment