Monday, April 10, 2023

THƯ MỜI Tham dự buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 16 - Hayward, CA


                                                                                             Sacramento, Ngày 6 tháng 4, 2023.


THƯ MỜI

 V/v Tham dự buổi sinh hoạt Có Mặt Cho Nhau 16 

Chủ đề: Quê Hương, Khát Vọng Tự Do - Giới thiệu Nhạc sỹ Tuấn Khanh


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 

Kính gởi Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý Phật tử, quý Huynh trưởng, quý Đồng hương và bạn hữu xa gần


Nhằm tạo một cơ hội sinh hoạt chung để tuyên dương giáo dục, văn học nghệ thuật, văn hoá và âm nhạc cũng như truyền lửa cho nhau, và giới thiệu một số sách sách quý, một buổi sinh hoạt CÓ MẶT CHO NHAU 16 sẽ được tổ chức tại Chùa Phổ Từ - Compassion Meditation Center. Address: 17327 Meekland Ave, Hayward, CA 94541. Phone: (510) 481-1577 vào lúc 5:00-8:30 Chiều, Thứ Bảy, ngày 15 tháng 04, 2023.


Buổi sinh hoạt này gồm có các tiết mục như sau:

I. Giới thiệu dòng nhạc Tuấn Khánh: 

  1. Hát cho nhau nghe: Ca nhạc sỹ Tuấn Khanh, ca nhạc sỹ Nguyên Quang, và ca nhạc sỹ Lê Minh Hiền, ca sỹ Thu Nga.

  2. Chia sẻ của nhà báo Mạnh Kim (VA) và Vũ Đình Trọng (Nam Cali).


II. Book Fair Giới thiệu những cuốn sách Thư Viện Phật Việt và Lotus Media đang có bao gồm:

1. Trọn bộ đợt 1 (29 tập) của Thanh Văn Tạng trong Đại Tạng Kinh Việt Nam của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, Hội Đồng Hoằng Pháp và Hội Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam ấn hành.

2. Ngục Trung Mị Ngữ / A Prisoner's Somniloquies - Tuệ Sỹ

3. Thiên Lý Độc Hành / Odyssey Unto Self - Tuệ Sỹ

4. Mindfulness Chánh Niệm - Chất liệu Tỉnh giác trong Cuộc sống và Học đường. Tâm Nhuận Phúc và Tâm Thường Định

5. Thơ Thiền Lý-Trần - Zen Poems From Early Vietnam. Nguyễn Duy, Kevin Bowen và Nguyễn Bá Chung, NXB Văn Hoá Sài Gòn.

6. Enlightened Emperor Trần Nhân Tông (Giác Hoàng Trần Nhân Tông). Thích Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát, Thích Phước An. Cội Nguồn Tổ Việt và Lotus Media xuất bản.


III. Chia sẻ và thảo luận hãy tìm sự cân bằng trong Đạo và Đời.


Thành kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và trân trọng kính mời chư thiện tri thức, quý vị cư sĩ, và đồng hương; quý Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử cùng các bạn trẻ hoan hỷ dành ít thì giờ đến để CÓ MẶT CHO NHAU 16. 

       Sự hiện diện của quý Thầy Cô và quý vị là động lực lớn, là đạo tình đầm ấm, và là tấm lòng quý giá trên đời dành cho nhau. Mọi sự liên lạc, ủng hộ hay đóng góp xây dựng, xin email về Htr. tamthuongdinh@gmail.com. Cell: (916)-607-4066 hoặc Htr. Tâm Định: (619) 488-7279.  Nếu ủng hộ tịnh tài để mua sách, xin Venmo @PheBach hoặc PayPal @tamthuongdinh.


Trân trọng kính cung thỉnh và kính mời. Cầu chúc tất cả đều được thân khoẻ và tâm an.


Thay mặt Ban Tổ Chức

Htr. Tâm Thường Định - Bạch Xuân Phẻ

Htr. Tâm Định - Nguyễn Xuân Hiệp


Chương trình này có sự bảo trợ và giúp đỡ của:

1. Chùa Kim Quang; Tu Viện Đại Bi, Chùa Phổ Từ; Chùa Thiên Trúc,

2. BHD GĐPT Hoa Kỳ và Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức

3. Hội Đuốc Tuệ, Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen, Ananda Viet Foundation

4. Bodhi Media, Asian World Media, Liên Phật Hội

5. Cội Nguồn Tổ Việt Foundation, Nguyệt San Chánh Pháp

6. Bodhi Academy Foundation, Bodhi M. Foundation, Thao Bach Foundation

7. Simplified Builders, C. Mindfulness LLC

                  Sacramento, April 6th, 2023

  

Invitation


Dear Venerable Sangha, fellow Buddhist laypersons, and colleagues

Dear our beloved Vietnamese, friends, and members of the VBYA,

Ladies and Gentlemen,


In order to create an opportunity for all of us to interact, learn, and discuss the work of sharing Buddhism through education, music, literature and arts, and the introduction of Vietnamese Buddhist publishers as well as a new book-signing event, a special gathering titled, "Presencing for Each Other–16", will be held at Chùa Phổ Từ - Compassion Meditation Center. Address: 17327 Meekland Ave, Hayward, CA 94541. Phone: (510) 481-1577 from 5:00-8:30 PM on Saturday,  April 15th, 2023.


The gathering consists of the following activities:

  1. Music for our mindful soul: Musicians Tuấn Khanh, Nguyên Quang, Lê Minh Hiền and singer Thu Nga

  2. Book Fair: book exhibitions and introducing some  books released by Lotus Media, Inc., Ananda Viet Foundation, Bodhi Media, Hương Tích Phật Việt, Hoa Đàm, etc... 

  3.  Workshop and discussion.


  We humbly request your presence. We hope that all of you can join us in this meaningful gathering, including all members of the youth groups, in order to spend some quality time in the “Presence for Each Other - 16".

  Your presence is an honor and motivation for all of us in the warming spirit of the Dharma. Any questions and/or support financially to buy books, please contact/Paypal at tamthuongdinh@gmail.com or Venmo @PheBach. May all of us be safe, well, at ease and happy.


Respectfully yours, 

On behalf of the organizing committee 

Phe Bach and Scottie Nguyen


Program / Chương Trình

5:00 PM - 5:30PM     Gặp mặt và thăm hỏi /Gathering and greetings.

5:30PM - 6:00PM     – Giới thiệu và những phút lắng lòng /

                                      Introduction and practice of mindfulness

6:30PM - 7:30 PM     – Hát cho nhau nghen - Music.

7:30PM - 8:00 PM     – Chia sẻ và Thảo luận /  Sharing and discussion

8:00PM                         – Chia sẻ, giao lưu và ký tặng sách / Book signing 

8:30PM                         – Hoàn mãn / Let it be. 


This program is sponsored and supported by the following organizations:

1. Chùa Kim Quang; Tu Viện Đại Bi, Chùa Phổ Từ; Chùa Thiên Trúc,

2. BHD GĐPT Hoa Kỳ và Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức

3. Hội Đuốc Tuệ, Việt Báo, Thư Viện Hoa Sen, Ananda Viet Foundation

4. Bodhi Media, Asian World Media, Liên Phật Hội

5. Cội Nguồn Tổ Việt Foundation, Nguyệt San Chánh Pháp

6. Bodhi Academy Foundation, Bodhi M. Foundation, Thao Bach Foundation

7. Simplified Builders, C. Mindfulness LLC


No comments:

Post a Comment