Saturday, April 29, 2023

TÂM THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ CỘI NGUỒN TỔ VIỆT FOUNDATION

Sacramento, April 15th, 2023.


A LETTER REQUESTING AID FOR

CỘI NGUỒN TỔ VIỆT FOUNDATION

Namo Shakyamuni Buddha.


Dear Venerable Monks and Nuns,

To all of my fellow countrymen, Buddhists Youth Leaders, Brothers and Sisters, families and friends near and afar, 

Ladies and gentlemen,


The CNTV Foundation is a 501(c)(3) non-profit organization that was established in February 2020 to preserve and promote the Vietnamese people's historical and cultural heritage through a variety of activities. With a focus on education, culture, and philanthropy, there are activities for young people both abroad and at home that are geared toward education, culture, and philanthropy.


Over the years, CNTV and the brothers and sisters of the group "Preceding For Each Other" have coordinated relief efforts and contributed time and money in response to natural disasters, hurricanes, floods, and conflicts in Vietnam and other countries. In collaboration with the TVPV - Thien Hung Pagoda, we are awarding school and/or university scholarships to disadvantaged students, including priests and nuns. Additionally, we will contribute to the CEDT initiative in Vietnam, which will help underprivileged students attend education.


We have presented seminars and lectures on mindfulness and mindful leadership, and we are introducing mindfulness meditation to schools, students, teachers, and staff, as well as Buddhist Families, Boy Scouts, etc. We also coordinate cultural and literary activities such as Being Present for One Another, the introduction of Buddhist works, literature, and art, and the promotion of reading culture, compassion, etc.


Now, we will request assistance to expand the five listed programs.

1. CNTV Foundation Endowment Fund - Contributes to the investment of funds to accomplish the foundation's goals and objectives.

2. Supporting Education and Dharma-promotion Fund - Leadership training workshops and camps. Workshops on teaching, information exchange, community service, book publication, tutoring/tutoring, mentoring programs, and financial support for other educational initiatives.

3. TVPV Scholarship Fund - Collectively, we provide 65 scholarships, and by the end of the year, we hope to have reached our objective of 100 scholarships. Annually, each scholarship is worth at least 3 million VND (approximately $127 USD). Depending on the circumstances, those in need will receive additional items such as computers, bicycles, etc.

4. TK-BHoa Mai Leadership Fund - Supports GDVT training courses and programs domestically and internationally, in addition to GDPT scholarships.

5. Social and Charity Fund - Donating to this fund in times of natural disasters and for lonely, indigent individuals during Tet, deaths, special events, etc.


We recognize and acknowledge that the happiness and well-being of others are also our own, and that the success or failure of any Vietnamese is also our own. Therefore, we must rely on and support one another in order to rise to the benefit of ourselves and others in the present and future.


Donations may be sent to CNTV Foundation, 29941 Wilhite Lane, Valley Center, California 92082, or transmitted to the following Chase Checking Routing Number: 322271627. Zelle/Venmo: (916) 488-7279 or (916) 607-4066 and indicate in the memo which initiative you are supporting, from 1 to 5. Your assistance is tremendously valued and appreciated. Thank you so much for your generosity and compassion.


We wish everyone health, serenity, and prosperity.


On behalf of the Executive Board of the CNTV Foundation 

Sung Nguyen

Phe Bach

Scottie Nguyen


Thủ phủ Sacramento, ngày 15 tháng 4, 2023


TÂM THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ 

CỘI NGUỒN TỔ VIỆT FOUNDATION


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát


Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni

Kính thưa toàn thể quý Đồng hương, Quý mạnh thường quân, quý Phật Tử, Huynh trưởng và quý Thân hữu xa gần

Kính thưa quý vị,


Cội Nguồn Tổ Việt Foundation là một tổ chức Bất Vụ lợi, 501(c)(3) chính thức ra đời vào tháng 2, 2020, nhằm bảo tồn và phát huy lịch sử và di sản văn hóa của người Việt Nam qua nhiều chương trình sinh hoạt nhắm đến tuổi trẻ tại Hải ngoại và trong nước trong đó đặc mạnh vào vấn đề giáo dục, văn hoá và từ thiện. 


Những năm qua, CNTV cùng quý anh chị em trong nhóm Có Mặt Cho Nhau đã tổ chức những lần cứu trợ / uỷ lạo trong những lúc thiên tai, bão lụt, chiến tranh. Cùng với Thư Viện Phật Việt - Chùa Thiên Hưng trao học bổng cho các học sinh nghèo, trong đó có các chú điệu, và chư Tăng Ni đi học khắp nơi, cũng như Chương trình Cùng Em Đến Trường bên Việt Nam. Tại hải ngoại, chúng tôi đã tổ chức những khoá hội thảo và giảng dạy về Chánh niệm, mang thiền chánh niệm tỉnh thức vào học đường và cho tuổi trẻ, trong đó có Gia Đình Phật Tử, Tuổi trẻ Hướng Đạo, v.v.... Chúng tôi còn tổ chức những buổi sinh hoạt giới thiệu văn hoá, văn học qua hình thức Có Mặt Cho Nhau, giới thiệu các tác phẩm Phật giáo, văn học nghệ thuật, đẩy mạnh văn hoá đọc, v.v…


Nay chúng tôi, mạo muội kêu gọi hỗ trợ để mở rộng 5 chương trình như sau.

  1. CNTV Endowment Fund - Giúp đầu tư để có tiền làm những việc đã định.

  2. Quỹ Hoằng Pháp và Giáo dục - Dạy workshops, chia sẻ kiến thức, phục vụ cộng đồng, xuất bản sách, dạy thêm / dạy kèm, các chương trình anh chị đỡ đầu, ủng hộ các chương trình giáo dục khác. 

  3. Quỹ Học Bổng của Thư Viện Phật Việt - Hiện này có 65 học bổng và đang nhắm đến 100 học bổng vào cuối năm nay. Mỗi học bổng tối thiểu được 3 triệu đồng (khoảng $127) cho mỗi năm, những trường hợp nghèo khó thì có thể cho thêm vd, máy vi tính, xe đạp, v.v… tuỳ hoàn cảnh.

  4. Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai Fund - hỗ trợ các trại huấn luyện, sinh hoạt của GĐPT trong và ngoài nước, cũng như cấp học bổng cho Đoàn sinh GĐPT.

  5. Quỹ Từ Thiện Xã Hội - Góp vào ngân khoảng này để tặng những lúc có thiên tai và những người nghèo cô đơn vào những dịp Tết, tang chế, v.v.v…


Chúng tôi nhận chân rằng niềm an lạc và hạnh phúc của người khác cũng là niềm an lành của chúng tôi, và thành công hay thất bại của bất cứ người Việt nào cũng sự thành công hay thất bại của chúng ta vậy. Vì thế, chúng ta cần có nhau, hỗ trợ nhau để vươn lên làm lợi mình, lợi người cho bây giờ và cả tương lai.


Mọi ủng hộ xin gởi về: 

CNTV Foundation, 29941 Wilhite Lane, Valley Center, CA 92082.

or transfer to Chase Checking

Routing number 322271627

Account number 693660661

Zelle/Venmo: 9164887279 or 9166074066. Ghi meno: như trên, tuỳ dự án 1 đến 5.Xin thành thật cảm ơn. Kính chúc tất cả quý vị vô lượng an lành cát tường như ý.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát


Thay mặt Ban Điều Hành CNTV Foundation

Nguyên Túc - Nguyễn Sung

Tâm Thường Định - Bạch X. Phẻ

Tâm Định - Nguyễn Xuân Hiệp


No comments:

Post a Comment