Friday, April 14, 2023

CÁO PHÓ / OBITUARY of Mr. Trung Huu Nguyen


 

CÁO PHÓ / OBITUARY

Thuận thế Vô thường, Gia đình chúng con/chúng tôi xin báo tin:

In Loving Memory of Beloved Husband, Son, Brother, Friend and Relative to many.

CHỒNG, CON, ANH  là

 Ông: NGUYỄN HỮU TRUNG / 

Mr. TRUNG HUU NGUYEN

(10-23-1961 – 04-13-2023)

Pháp danh / Dharma Name: Nhật Kiên

Sinh ngày 23 tháng 10 năm 1961 tại Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Mr. Trung Huu Nguyen was born on October 23, 1961 in Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam.  

Đã mãn phần vào lúc 3:00 AM thứ Năm ngày 13 tháng 4, 2023 tại Nam California

Trung passed away peacefully at home at 3:00 AM on Thursday April 13, 2023 in Westminster, CA.

Hưởng Thọ 63 tuổi / He was 63 years old.


Linh cữu hiện quàn tại Peak Funeral Home, Room 5 từ lúc 

10:00AM to 6:00PM on Sunday April 30, 2023 

và Hoả táng vào thứ Hai, ngày 1 tháng 5, 2023 lúc 12 giờ trưa.

Memorial Services and visiting will be held at Peak Funeral Home, Room 5 

from 10:00AM to 6:00PM on Sunday April 30, 2023. 

Cremation ceremony will be held on Monday May 01, 2023 at noon.

Please visit www.peekfuneralhome.com for more information.

7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683. Tel: 714-893-3525


 TANG GIA ĐỒNG KHẤP BÁO

On Behalf of our Nguyen Family 

 

Mẹ / Mother: Lê thị Bảy

Vợ / Wife: Nguyễn Thị Minh Thảo

Anh Trai / Older Brother: Nguyễn Hữu Khải

Em gái / Younger Sister: Dương Kim Hiến; 

Brother-in-laws/ Em rể: Dương Sơn; và Cháu gái / niece: Dương Sarah

Em Trai / Younger Brother: Nguyễn Hữu Trang

Em gái / Younger Sister: Byington Kim Lệ và Em rể / Brother-in-laws: Byington Tom

Em Trai / Younger Brother: Nguyễn Hữu Tấn và Em dâu / Sister-in-laws: Lê Hoài An

Cháu trai / Nephews: Nguyễn Lê Thái; Nguyễn Quang Việt 

and Cháu gái / Niece: Nguyễn Mỹ Quỳnh

 

CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG 

No Flowers or Donations please.  

Mọi chi tiết về Tang lễ, xin liên lạc / Contact Information:  

Nguyễn Hữu Tấn tại số đt. 816-210-0020; email: tan110@yahoo.comCHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ VÀ THĂM VIẾNG

PROGRAM AND VISITATION


Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023 / Sunday, April 30th, 2023

8:30 sáng: Lễ Phát Tang / Prayer Sessions

10 giờ sáng - 6 giờ chiều: Thăm Viếng / Visitations


Thứ Hai, ngày 1 tháng 5 năm 2023 / Monday, May 1st, 2023

Lúc 12:00 trưa: Lễ Hỏa Táng / Cremation Ceremony


No comments:

Post a Comment